Aktualności


11.10.2017

Powiat Wysokomazowiecki laureatem rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”

Powiat wysokomazowiecki po raz kolejny został laureatem rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. W rankingu „Inwestycje samorządowe” podsumowującym wydatki inwestycyjne samorządów w latach 2014-2016 w kategorii powiaty zajął 5 miejsce w Polsce.
11.10.2017

KONSULTACJE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2018 ROK

Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu wysokomazowieckiego i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948, z 2017 r. poz. 60 i 573) do udziału w konsultacjach projektu „Rocznego programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku”.
10.10.2017

XIV Powiatowy Turniej Szachowy- Szepietowo 2017

08 października 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Szepietowie odbył się XIV Powiatowy Turniej Szachowy - Szepietowo 2017.
09.10.2017

I Forum Gospodarcze Subregionu Łomżyńskiego

Forum Gospodarcze Subregionu Łomżyńskiego odbędzie się w dniach 19-20 października 2017 r. w auli 315 III piętro Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży