Wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem

 

Wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi. Zależy nam na tym, aby Polacy nie narażali siebie i innych na zakażenie koronawirusem.

 

infografika ograniczenie przemieszczania się za wyjątkiem drogi do pracy, wolontariatu związanego z walką z wirusem, niezbędnych spraw życia codziennego

 

W ostatnich dniach wprowadziliśmy zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Polska zdecydowała się na ograniczenie imprez masowych i działalności galerii handlowych, zawieszenie zajęć w szkołach oraz zamknięcie granic. Rozwój epidemii w Polsce i w Europie powoduje kolejne decyzje o zasadach bezpieczeństwa.

 

Wprowadzamy ograniczenia w przemieszczaniu się

Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:

 • dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
 • wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
 • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

 

W autobusie tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących

Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

Zależy nam na tym, aby Polacy mieli dostęp do komunikacji. Musimy jednak zadbać o to, by autobusy nie były przepełnione.

 

Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi

Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak spotykać z najbliższymi.

 

Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych

Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak wprowadziliśmy kolejną ważną zasadę. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

Zachęcamy jednak do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

 

Zakłady pracy

Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

 

Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują

Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

 

 

 

Komunikat!

Zmiana organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem

 

Szanowni Państwo, w związku z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem podjęliśmy niezbędne kroki mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i klientów urzędu.

 

Od dnia 18 marca 2020 r. (środa) do odwołania wprowadzamy ograniczenia w dostępie do siedziby urzędu Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.

 

Godziny funkcjonowania pozostają bez zmian. Dostępny klientom będzie wyłącznie hol przy sali konferencyjnej starostwa z odrębnym wejściem od podwórka ul. Mickiewicza. Wejścia do budynku głównego zamknięte. Urzędnicy będą pracowali jak dotychczas, jednakże bez bezpośredniego kontaktu z klientem. Kontakt z urzędnikami możliwy będzie telefonicznie i mailowo.

 

Wszelkie dokumenty i wnioski będzie można złożyć:

a) drogą elektroniczną (e-mail: Turn on Javascript!, przez platformę e-PUAP: Identyfikator ePUAP: 2013000, Skrytka ePUAP: /2013000/SkrytkaESP)

b) pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego (ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie)

c) przez złożenie ich w zamkniętej kopercie (szczególnie dokumentów wielostronicowych) do przeznaczonego w tym celu pojemnika umieszczonego w holu sali konferencyjnej.

 

W celu ułatwienia kontaktu, na składanym dokumencie prosimy pozostawić numer telefonu oraz adres e-mail. Kontakt osobisty w sprawach tego wymagających po wcześniejszym umówieniu z pracownikiem.

 

Kancelaria ogólna nie będzie przyjmowała dokumentów ani płatności.

 

Wzory druków (podań i wniosków) są do pobrania na stronie internetowej starostwa.

Dla osób nie posiadających dostępu do internetu, wzory wniosków i podań wyłożone zostaną w holu sali konferencyjnej starostwa. W przypadku trudności z wypełnieniem wniosku lub ewentualnych pytań, należy skontaktować się telefonicznie bądź mailowo z pracownikiem merytorycznym prowadzącym dane sprawy.

 

Numery telefonów na centralę starostwa

(86) 477 02 00

(86) 477 02 01

(86) 477 02 02

(86) 275 24 17

Fax: (86) 275 31 53

 

Wykaz numerów wewnętrznych telefonów i adresy e-mail pracowników wydziałów poniżej:

 

1.  Starosta Wysokomazowiecki wew. 31, e-mail: Turn on Javascript!

 

2. Wydział Budownictwa i Inwestycji

 • sprawy z zakresu budownictwa i inwestycji

wzory dokumentów tutaj https://wysokomazowiecki.pl/starostwo/wydzialy/wydzial-budownictwa-i-inwestycji-2.html

kontakt pod numerami wewnętrznymi: 41 i 43

e-mail: Turn on Javascript!; Turn on Javascript!

 

3.       Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

wzory dokumentów tutaj https://wysokomazowiecki.pl/starostwo/wydzialy/wydzial-geodezji,-kartografii,-katastru-i-nieruchomosci.html

ewidencja gruntów: wypis, wyrys, kopia mapy ewidencyjnej, informacja o posiadanym gospodarstwie rolnym, rejestr cen nieruchomości

gm. i m. Czyżew, gm. Kobylin-Borzymy, gm. Kulesze Kościelne, gm. i m. Szepietowo,
m. Wysokie Mazowieckie, gm. i m. Ciechanowiec

kontakt pod numerem wewnętrznym 26, e-mail: Turn on Javascript!

 

gm. Klukowo, gm. Nowe Piekuty, gm. Sokoły, gm. Wysokie Mazowieckie,
gm. i m. Ciechanowiec

kontakt pod numerem  wewnętrznym 25,

e-mail: Turn on Javascript!

 • sprawy związane z gospodarką nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa (prowadzenie spraw wywłaszczeniowo-odszkodowawczych, zwroty wywłaszczonych nieruchomości, zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości)

kontakt pod numerem wewnętrznym 60

 • zgłaszanie zmian objętych ewidencją gruntów i budynków

kontakt pod numerem wewnętrznym  39 i 40,

 • Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii

a)      zgłoszenie prac geodezyjnych i sprzedaży map zasadniczych do celów opiniodawczych

kontakt pod numerem wewnętrznym 54,

e-mail: Turn on Javascript!, Turn on Javascript!  

b)      weryfikacja prac geodezyjnych

kontakt pod numerem wewnętrznym 55 i 70,

e-mail: Turn on Javascript!, Turn on Javascript!, Turn on Javascript!

c)       koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

kontakt pod numerem wewnętrznym 70

e-mail: Turn on Javascript!, Turn on Javascript!

 

Opłaty za udostępnione materiały i dokumenty przez wydział geodezji, każdorazowo określane są w dokumencie obliczenia opłaty (DOO), który to dokument będzie wysyłany na adres e-mail zamawiającego, dlatego też w składanym wniosku należy bezwzględnie podać adres e-mail wnioskodawcy. Dokumenty będą wydane lub przesłane po wykonaniu opłaty na podany w DOO
nr konta: 56 8774 0000 0016 1655 2000 0040.

Po dokonaniu wpłaty należy przesłać potwierdzenie przelewu na podany adres e-mail.

 

4.       Wydział Rolnictwa, Rozwoju i Ochrony Środowiska

Wzory druków tutaj https://wysokomazowiecki.pl/starostwo/wydzialy/wydzial-rolnictwa,-rozwoju-i-ochrony-srodowiska.html

 • wydanie karty wędkarskiej, rejestracja jednostki pływającej, wyłączenie działki z produkcji rolniczej

kontakt pod numerem wewnętrznym 49 i 47

e-mail: Turn on Javascript!, Turn on Javascript!

 • zmiana lasu na użytek rolny, wycinka drzew, wydawanie zaświadczeń do notariuszy

kontakt pod numerem wewnętrznym 62

e-mail: Turn on Javascript!, tel. kom.: 512 108 739 (gm. Kobylin Borzymy, gm. Kulesze Kościelne, gm. Sokoły, gm. i m. Wysokie Mazowieckie)

e-mail: Turn on Javascript!, tel. kom.: 512 108 397 (gm. i m. Ciechanowiec,
gm. i m. Czyżew, gm. Klukowo, gm. Nowe Piekuty, gm. i m. Szepietowo)

 

5.       Wydział Organizacyjny  

wzory dokumentów tutaj https://wysokomazowiecki.pl/starostwo/wydzialy/wydzial-organizacyjny.html

 • pozwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy, nieodpłatna pomoc prawna

kontakt pod numerem wewnętrznym 29 i 66

e-mail: Turn on Javascript!, Turn on Javascript!, Turn on Javascript!

 • sprawy dotyczące projektu „Bony na szkolenia”

kontakt pod numerem wewnętrznym 61 i 42

e-mail: Turn on Javascript!, Turn on Javascript!

 

6.       Wydział Komunikacji i Dróg

wzory dokumentów tutaj https://wysokomazowiecki.pl/starostwo/wydzialy/wydzial-komunikacji-i-drog.html

 • rejestracja pojazdów, licencje, zezwolenia

kontakt pod numerem wewnętrznym 36

e-mail: Turn on Javascript!

 • prawa jazdy

kontakt pod numerem wewnętrznym 56

e-mail: Turn on Javascript!

 

Informuję, że w przypadku kupna pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski, należy zawiadomić o nabyciu i zbyciu w terminie 30 dni od dnia sprzedaży/zakupu. Nie jest konieczne przerejestrowanie takiego pojazdu. Właściciel, który w terminie zawiadomi organ korespondencyjnie (poczta), ePUAP,  e-mail lub składając wniosek w starostwie nie będzie podlegać karze finansowej. Przypominam, że zgłaszać się osobiście lub przez pełnomocnika, należy jedynie w przypadku rejestracji pojazdów zakupionych z zagranicy.

 

7.       Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Będzie udzielał porad telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

Kontakt pod numerem wewnętrznym 45

e-mail: Turn on Javascript!

 

Zawieszona została działalność punktu kasowego Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem zlokalizowanego w budynku starostwa.

Płatności należy dokonywać w formie tradycyjnych przelewów bankowych lub przelewów elektronicznych.

 

Wykaz numerów rachunków, na które należy dokonywać

 

Opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem:

 

1) Opłaty komunikacyjne (prawo jazdy, rejestracja pojazdów)

90 8774 0000 0016 1655 2000 0010

 

2)  Opłaty geodezyjne

56 8774 0000 0016 1655 2000 0040

 

3) Opłaty za holowanie i usunięcie pojazdów

20 8774 0000 0016 1655 2000 1270

 

4) Opłaty za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd

98 8774 0000 0016 1655 2000 0060

 

5) Depozyty i wadia

22 8774 0000 0016 1655 2000 0070

 

Opłata skarbowa na rzecz Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie:

(opłaty skarbowe, opłaty za udzielenie pełnomocnictwa)

27 1020 1332 0000 1102 0037 5535

 

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wykazanie zrozumienia w związku z zaistniałą sytuacją.

O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.

 

Starosta Wysokomazowiecki

Bogdan Zieliński

 

 

Wszystkie osoby, które aktualnie przyjeżdżają zza granicy na teren powiatu wysokomazowieckiego z państw, w których występują zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (sytuacja jest dynamiczna, proszę śledzić komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego!),  powinny prowadzić samokontrolę swojego stanu zdrowia przez 14 dni od powrotu, ograniczyć aktywność społeczno-zawodową, zachować higienę, a w przypadku pojawienia się objawów takich jak:  temp. > 38,5 0C, kaszel i duszność/trudności w oddychaniu, należy skontaktować się telefonicznie  ze swoim lekarzem poz lub Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Wysokiem Mazowieckiem  w celu objęcia nadzorem epidemiologicznym lub skierowania do oddziału zakaźnego. O niezwłoczny kontakt telefoniczny z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Wysokiem Mazowieckiem prosimy też wszystkie osoby, które miały styczność z potwierdzonym przypadkiem zakażenia SARS-CoV-2!

        

Apelujemy do wszystkich powracających z zagrożonych terenów, zwłaszcza mających objawy infekcji górnych dróg oddechowych o powstrzymanie się od osobistych wizyt w placówkach opieki medycznej i  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wysokiem Mazowieckiem.

Kontakt telefoniczny:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wysokiem Mazowieckiem:

Tel.:  86 275 25 85 lub (po godz. 15.00) 694 828 110

 

Aktualności


19.03.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem przekazuje informację o pomocy psychologicznej dla osób przebywających w kwarantannie

Jeśli przebywasz w kwarantannie, a czujesz, że potrzebujesz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, nie zwlekaj i zgłoś się po pomoc.
18.03.2020

Komunikat w sprawie miejsca odbycia obowiązkowej kwarantanny

W odpowiedzi na pojawiające się pytania odnośnie miejsca odbycia obowiązkowej kwarantanny dla osób powracających zza granicy zamieszczamy procedurę umieszczania osób w ośrodku wskazanym przez Wojewodę Podlaskiego do odbycia obowiązkowej kwarantanny.
16.03.2020

Ogłoszenie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wysokiem Mazowieckiem

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, od dnia 16.03.2020r. do odwołania zmieniają się zasady przyjmowania klientów i załatwiania spraw w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wysokiem Mazowieckiem.
16.03.2020

Kwalifikacja wojskowa w roku 2020 zostaje zakończona

Szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz szef MON Mariusz Błaszczak podpisali rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Na mocy tego przepisu kwalifikacja w roku 2020 r. zostaje zakończona w piątek (13 marca br.). Wszystkie wezwania wydane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br. tracą ważność.