Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022  do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych,
prowadzonych przez Powiat Wysokomazowiecki

 

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowiska dyrektorów zespołów szkół prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki 

 

 

 

Aktualności


02.08.2021

Zamknięcie drogi na odcinku Stare Wnory – Leśniewo Niedźwiedź – Wnory Pażochy

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informują, że w związku z wykonywaniem podbudowy na inwestycji pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 2048B Stare Wnory – Leśniewo Niedźwiedź – Wnory Pażochy w lok. rob. 0+000 – 5+466” droga na tym odcinku zostanie zamknięta od dnia 02.08.2021r. do dnia 07.08.2021r.
27.07.2021

Rynek pracy powiatu w okresie 6 miesięcy 2021 roku z uwzględnieniem realizacji aktywnych programów rynku pracy

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem na koniec czerwca 2021 roku wynosiła 1475 osób i była niższa od liczby osób zarejestrowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 150 osób.
22.07.2021

Ważne zmiany w Tarczy Antykryzysowej

Od dnia 23 lipca 2021 roku zaczną obowiązywać przepisy zmienionej ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).
22.07.2021

Wyniki Konkursu Plastyczno- Literackiego nt. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Prezentujemy wyniki konkursu zorganizowanego w ramach zadania publicznego pt. „Wspominamy Patrona Roku 2021- Stefana Kardynała Wyszyńskiego”, dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Patronat Honorowy nad projektem objęli Burmistrz Czyżewa Anna Bogucka oraz Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński.
17.07.2021

78. Rocznica Pacyfikacji Wsi Krasowo-Częstki

17 lipca społeczność Gminy Nowe Piekuty jak co roku uczciła rocznicę pacyfikacji wsi Krasowo-Częstki. W imieniu samorządu powiatu wysokomazowieckiego kwiaty na grobach ofiar złożyli Wicestarosta Wysokomazowiecki Waldemar Kikolski oraz radni Rady Powiatu Wysokomazowieckiego.