Ogłoszenie o organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem

 

Z dniem 3 listopada 2020r. obwiązuje zmiana rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Przepis umożliwia wprowadzenie w urzędach administracji publicznej wykonywania przez urzędników pracy zdalnej, a więc wykonywanie czynności urzędniczych poza siedzibą starostwa powiatowego.
 
W związku z trwającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii, kierując się tylko i wyłącznie dobrem mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego, utrzymuję dotychczasową organizację obsługi dostosowaną do obowiązujących reżimów sanitarnych. Interesanci będą obsługiwani bezpośrednio w urzędzie przez pracowników starostwa powiatowego, jak długo tylko to będzie możliwe.
 
W ramach odpowiedzialności i wspólnego bezpieczeństwa proszę jednak o stosowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.
 
W przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego proszę pamiętać o zachowaniu reżimu sanitarnego określonego we właściwych przepisach w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
1. Zakrywaniu ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego.
2. Dezynfekcji rąk po wejściu do budynku urzędu, w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji.
3. Zachowania bezpiecznego dystansu od innych osób przed i w budynku. Na stanowisku możliwa jest obsługa jednej osoby. Nie dotyczy to osób towarzyszących osobom z niepełnosprawnością, tłumaczy języka, pełnomocników lub rodziców z dzieckiem.
 
 
Starosta Wysokomazowiecki
Bogdan Zieliński

Aktualności


02.12.2020

Dbajmy o czyste powietrze. Świat zadymiony ma tylko złe strony.

W Polsce powietrze należy do najbardziej zanieczyszczonych w całej Europie. Kilkukrotnie przekraczane stężenie siarki, azotu, dwutlenku węgla i pyłów zagraża zdrowiu i życiu ludzi, a także zwierząt. Zanieczyszczenie powietrza szczególnie w małych miejscowościach powstaje głównie w wyniku spalania odpadów w gospodarstwach domowych, w piecach, kotłach centralnego ogrzewania, czy na otwartej przestrzeni.
19.11.2020

Projekt KGW "Herbasianki" na ulubione danie Św. Jana Pawła II

W dniach 16- 17 listopada 2020 r., w Szkole Podstawowej w Rosochatem Kościelnem został podsumowany projekt Koła Gospodyń Wiejskich „Herbasianki” z Kaczyna Herbasy. Zadanie publiczne zostało zrealizowane z dotacji udzielonej przez Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego.
10.11.2020

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2021 roku
06.11.2020

Kondolencje z powodu śmierci ś.p. Jana Zalewskiego

Z wielkim żalem, smutkiem i niedowierzaniem przyjąłem wiadomość o nagłej śmierci drogiego Kolegi, wspaniałego człowieka, wielkiego samorządowca, Starosty Siemiatyckiego – Jana Zalewskiego. Rodzinie, Bliskim oraz całej społeczności Powiatu Siemiatyckiego wyrazy szczerego i głębokiego współczucia... Bogdan Zieliński Starosta Wysokomazowiecki