Informacja na temat rejestracji pojazdów System e-Kolejka

 

Od dnia 2 maja 2022 roku

sprawy w Wydziale Komunikacji w zakresie rejestracji pojazdów

załatwiane będą WYŁĄCZNIE

po zarejestrowaniu wizyty w systemie e-Kolejka

na stronie Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem

wysokomazowiecki.pl/kolejka

W przypadku załatwiania kilku spraw podczas jednej wizyty należy je rejestrować oddzielne!

 

Zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu prosimy w miarę możliwości

 składać drogą elektroniczną poprzez E-PUAP pod adresem

wysokomazowiecki.pl/zawiadomienie

 

E-Kolejka – opis procedury 

Aby zarejestrować wizytę należy wejść  w zakładkę  umów kolejkę przy wybranej sprawie, a następnie wybrać dzień oraz  godzinę planowanej wizyty. Po wypełnieniu formularza, akceptacji warunków rezerwacji i polityki prywatności, system wyśle potwierdzenie  sms rezerwacji wizyty na wskazany numer telefonu. W wybranym dniu należy się zgłosić nie wcześniej niż 10 minut przed umówioną wizytą.

Należy wcześniej zapoznać się z procedurą załatwianej sprawy i przygotować wypełniony wniosek.

 

Ewentualnie kolejkę w systemie można zarejestrować pod numerem telefonu 86 210 20 04

Aktualności


08.08.2022

Szkolenie on-line dla członkiń/ów Kół Gospodyń Wiejskich.

Operacja „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW) współfinansowana przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
05.08.2022

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem oferty pracy według stanu na dzień 04.08.2022 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem przesyła w załączeniu oferty pracy według stanu na dzień 04.08.2022 r. do wykorzystania:
04.08.2022

IV Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero - Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku zaprasza do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży „Moja Wizja Zero - Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym”.
03.08.2022

XXXV Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego VI Kadencji

3 sierpnia 2022 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyła się XXXV Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego VI Kadencji.
03.08.2022

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2060B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2059B – Pszczółczyn.

Trwają prace związane z wykonywaniem nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 2060B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2059B – Pszczółczyn w ramach rozbudowy drogi.