Dnia 21 lipca 2023 roku w Czyżewie Senator RP Jacek Bogucki wręczył samorządowcom z terenu powiatu wysokomazowieckiego promesy na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W całym kraju na prace konserwatorskie, restauratorskie i inne roboty budowlane przy zabytkach przeznaczone zostanie ponad 2,5 mld złotych. Z powiatu wysokomazowieckiego łącznie zostanie objętych dofinansowaniem 20 inwestycji o wartości 13,6 mln zł.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie