23 lipca 2023 roku w dokładnie 80 rocznicę wymordowana 28 mieszkańców wsi Wnory-Wandy oddano hołd pomordowanym, którzy zapłacili najwyższą cenę za to, że byli Polakami.

W uroczystości wzięli udział Starosta wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Łukasz Siekierko, Wójt Gminy Kobylin-Borzymy Dariusz Sikorski.

Wczesnym rankiem 21 lipca 1943 roku Wnory Wandy zostały otoczone przez niemiecką ekspedycję karną. Mając w pamięci przeprowadzoną tydzień wcześniej pacyfikację sąsiednich Sikor-Tomkowiąt, miejscowa ludność obawiała się niemieckich represji, stąd większość mieszkańców nocowała na okolicznych polach i łąkach. Spośród tych, którzy przebywali we wsi, część zaalarmowana warkotem niemieckich silników zdołała zawczasu uciec. Niemcom udało się jednak ująć kilkadziesiąt osób. Zatrzymanych mieszkańców wyprowadzono z domów i spędzono do stodoły Józefa Wnorowskiego. Kilku mężczyznom polecono wykopać masową mogiłę. Gdy odmówili, wykonali ją za nich chłopi sprowadzeni z sąsiednich wsi. W międzyczasie z gospodarstw wynoszono inwentarz żywy oraz majątek ruchomy. Po wykopaniu mogiły rozpoczęła się egzekucja. Ofiary prowadzono nad krawędź dołu i rozstrzeliwano ogniem broni maszynowej. Po zakończeniu masakry Niemcy podłożyli ogień pod zabudowania. Najmłodsza ofiara liczyła jeden miesiąc, najstarsza 71 lat. Wieś całkowicie spalono. Niemcy zrabowali m.in. 47 koni, 200 krów, ok. 100 owiec i ok. 150 sztuk trzody chlewnej.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie