17 lipca 1943 roku dokonano mordu mieszkańców wsi Krasowo – Częstki (Gmina Nowe Piekuty) przez niemieckich żołnierzy. Była to zemsta za śmierć 8 żandarmów niemieckich, którzy zginęli w potyczce z oddziałem partyzanckim Tadeusza Westwala, ps. „Ostroga”, „Karaś”. Kilka godzin po tym wydarzeniu w gabinecie szefa gestapo na Białostocczyźnie odbyło się spotkanie, na którym została podjęta decyzja o zagładzie Krasowa Częstek – wieś ta została wybrana ze względu na to, że była największa w okolicy.

Przed świtem 17 lipca 1943 roku oddziały żandarmerii SS i wermachtu po otoczeniu podwójnym pierścieniem wkroczyły do wsi spędzając jej mieszkańców do stodoły Państwa Jankowskich. W międzyczasie przeprowadzono całkowitą grabież mienia, które wywożono wozami. Następnie wymordowano wszystkich schwytanych mieszkańców: 97 dzieci, 89 kobiet i 71 mężczyzn. W zbrodni łącznie zginęło 257 osób. Ocalało 24 mieszkańców Krasowa – Częstek, którym udało się uciec bądź przebywali poza wsią. Po dokonanym rabunku i masakrze wieś została spalona.

Pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Diecezji Łomżyńskiej Tadeusz Bronakowski zgromadzeni wzięli udział w uroczystej mszy świętej. Po wspólnej modlitwie zgromadzeni złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach pomordowanych.

W wydarzeniu wzięli udział Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński wraz z wicestarostą Waldemarem Kikolskim, wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski, wicewojewoda podlaski Bogumiła Szczerbińska, Wicestarosta Powiatu Białostockiego Roman Czepe, burmistrz Wysokiego Mazowieckiego Jarosław Siekierko, burmistrz Szepietowa Robert Wyszyński,  p.o. naczelnika Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Białymstoku Monika Baczar czy przedstawiciele wielu instytucji z terenu powiatu wysokomazowieckiego. 

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie