Aktualności

20.02.2018

Ruszyła XVI edycja Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” kierowanego do osób prowadzących produkcyjną działalność rolniczą

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że rozpoczęła się XVI edycja Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.
19.02.2018

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. Do prawidłowego złożenia i wysłania Jednolitego Pliku Kontrolnego potrzebny jest certyfikat kwalifikowany lub Profil Zaufany (eGO).
14.02.2018

Stypendia Starosty Wysokomazowieckiego wręczone po raz kolejny

Jak co roku po I semestrze roku szkolnego 2017/18 odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Starosty Wysokomazowieckiego przyznanych uczniom szkół prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce.
13.02.2018

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 35 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Starosta Wysokomazowiecki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie natychmiastowym.
09.02.2018

Finał XVI edycji Konkursu Historycznego Epoka Prymasa Tysiąclecia

8 lutego w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego odbył się finał XVI edycji Konkursu Historycznego Epoka Prymasa Tysiąclecia.
06.02.2018

Konferencja „Kazimierz Pułaski – 250-lecie konfederacji barskiej”

W dniu 3 lutego 2018 r., w ramach obchodów rocznicy konfederacji barskiej, w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, odbyła się konferencja naukowa pod tytułem „Kazimierz Pułaski – 250-lecie konfederacji barskiej”.
02.02.2018

Strażackie podsumowanie 2017 roku w powiecie wysokomazowieckim

30 stycznia 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyła się narada roczna podsumowująca sytuację pożarową i miejscowych zagrożeń oraz funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2017 roku.
01.02.2018

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych należących do powiatu wysokomazowieckiego

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz.1868, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, poz. 1948, z 2017 r. poz. 1909)
29.01.2018

Ogłoszenie

 

Kontynuacja naboru do projektu: „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO”.