Aktualności

24.06.2022

I POWIATOWY ZJAZD KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH W KOBYLINIE – BORZYMACH

PROGRAM ,,I POWIATOWEGO ZJAZDU KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH” W KOBYLINIE – BORZYMACH dnia 17 lipiec 2022 r
24.06.2022

„E-Doradca Zawodowy - Poradnictwo zawodowe online w urzędach pracy województwa podlaskiego - nowe spojrzenie – nowe możliwości".

Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż przystąpił do realizacji Projektu pilotażowego - „E-Doradca Zawodowy - Poradnictwo zawodowe online w urzędach pracy województwa podlaskiego - nowe spojrzenie – nowe możliwości".
22.06.2022

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Kardynał Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży”

31 maja 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych odbyło się uroczyste podsumowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego pod hasłem: „Kardynał Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży”. Przebiegał on w trzech kategoriach wiekowych. Pierwsza kategoria to uczniowie klas I-III. Ich zadaniem było wykonanie portretu patrona. Druga kategoria i trzecia to uczniowie z klas IV-VI oraz VII-VIII. Za pomocą różnych technik plastycznych mieli oni zinterpretować jedno z dwóch wskazanych spośród dziesięciu przykazań ABC Społecznej Krucjaty Miłości – Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a mianowicie I przykazanie lub IX.
20.06.2022

Ponad 119 mln złotych dla samorządów z powiatu wysokomazowieckiego z Funduszu Polski Ład

20 czerwca 2022 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się spotkanie podsumowujące drugi nabór wniosków w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Podczas spotkania samorządowcy z terenu powiatu odebrali symboliczne czeki na realizację inwestycji w swoich gminach. W sumie do jednostek samorządu z terenu powiatu wysokomazowieckiego trafiło ponad 119 mln złotych.
20.06.2022

Warsztaty Polowe zorganizowane przez COBORU Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Krzyżewie.

Niedziela 19 czerwca 2022 roku przywitała uczestników imprezy letnią, słoneczną pogodą. Do SDOO licznie przybyli rolnicy, studenci uczelni wyższych oraz uczniowie szkół średnich o kierunkach rolniczych, a także przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych oraz firmy prywatne związane z sektorem rolno-spożywczym. Do Krzyżewa przyjechali również pracownicy SDOO w Ciciborze Dużym z województwa lubelskiego.
20.06.2022

Realizacja Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej’’ - edycja 2022

Powiat Wysokomazowiecki realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla: a). dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, b). osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.
20.06.2022

Tytuł obroniony! Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu Mistrzami Musztry Województwa Podlaskiego

14 czerwca 2022 r. w naszej szkole odbył się „VII Wojewódzki Przegląd Musztry” klas mundurowych województwa podlaskiego. Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż naszej szkole już po raz czwarty z rzędu udało się wywalczyć zaszczytne, I miejsce.
15.06.2022

Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego z absolutorium i wotum zaufania.

Podczas XXXIV Sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w dniu 15 czerwca 2022r. Radni Rady Powiatu jednogłośnie udzielili Zarządowi Powiatu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
13.06.2022

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Krzyżewie serdecznie zaprasza na Warsztaty Polowe dnia 19 czerwca, godz 10:00

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Krzyżewie serdecznie zaprasza na Warsztaty Polowe dnia 19 czerwca, godz 10:00
13.06.2022

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza na Wystawę Zwierząt Hodowlanych.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza na XXVIII Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym oraz IX Ogólnopolską Wystawę Królików Rasowych, które odbędą się 25-26 czerwca 2022 roku. To wyjątkowe i niewątpliwie cieszące się ogromną popularnością wydarzenie dedykowane sektorowi rolniczemu.