Aktualności

14.01.2022

Informacja o naborze uczestników do Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej’’ - edycja 2022

Powiat Wysokomazowiecki ogłasza nabór dla mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego do wzięcia udziału w Programie: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022.
12.01.2022

Konkurs na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2022 r.

Marszałek Województwa Podlaskiego informuje, iż Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2022 r.
10.01.2022

Informacja dotycząca udzielonych środków na kształcenie pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2021

Funkcjonowanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) regulowane jest przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 117).
10.01.2022

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Powiat Wysokomazowiecki znalazł się na liście zatwierdzonych wniosków wśród 27 gmin i 5 powiatów z terenu województwa podlaskiego, którzy otrzymali dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w ramach kolejnej edycji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.