Aktualności

29.12.2022

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem przesyła oferty pracy według stanu na dzień 29.12.2022 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem przesyła w załączeniu oferty pracy według stanu na dzień 29.12.2022 r. do wykorzystania:
27.12.2022

Bogdan Zieliński Honorowym Obywatelem Ciechanowca.

22 grudnia w Ciechanowcu na 47. sesji Rady Miejskiej podjęto uchwałę w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Ciechanowca Bogdanowi Zielińskiemu. Jest to wyjątkowe wyróżnienie, ponieważ nadawane jest tylko wybranym osobom za wybitne zasługi dla lokalnej społeczności.
21.12.2022

XXXIX Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego VI Kadencji.

21 grudnia 2022 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyła się XXXIX Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego VI Kadencji.
21.12.2022

Targi Kwalifikacji Przyszłości

12 grudnia 2022 r. Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem reprezentowało Powiat Wysokomazowiecki na konferencja pt. "Kształcenie zawodowe przyszłości", zorganizowanej w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej.
19.12.2022

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

19 grudnia 2022 roku odbyło się uroczyste otwarcie Pracowni Rezonansu Magnetycznego. Inwestycję prowadzono w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020: „Budowa i doposażenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z doposażeniem Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz OAiIT i utworzenie Poradni Chirurgii Ręki w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem”.
19.12.2022

XXI POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY PN. „PEJZAŻE POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO”

15 grudnia 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Szepietowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom XXI Powiatowego Konkursu Plastycznego pn. „Pejzaże Powiatu Wysokomazowieckiego”. Na konkurs wpłynęło 408 prac z 30 instytucji oświaty i kultury naszego powiatu. Komisja konkursowa w składzie: Anna Brulińska – Stowarzyszenie Artszep, przewodnicząca komisji, Zbigniew Gorzkowski – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Władysława Zawistowska – Stowarzyszenie Artszep dokonała oceny prac w 4 kategoriach wiekowych, przyznając I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.
15.12.2022

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem przesyła oferty pracy według stanu na dzień 15.12.2022 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem przesyła w załączeniu oferty pracy według stanu na dzień 15.12.2022 r. do wykorzystania:
14.12.2022

„Dzień Umiejętności Zawodowych”

12 grudnia 2022 roku odbył się Dzień Umiejętności Zawodowych organizowany w ramach projektu „PODLASKA SIEĆ DORADZTWA ZAWODOWEGO” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr we współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Wysokiem Mazowieckiem.
12.12.2022

XIV Powiatowa Biesiada Rodzin Muzykujących

W niedzielę 11 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Szepietowie przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem i Spółdzielczego Banku Rozwoju w Szepietowie odbyła się XIV Powiatowa Biesiada Rodzin Muzykujących.
12.12.2022

Informacja z przebiegu szkoleń osób bezrobotnych w 2022 roku

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 690 z późn. zm.) powiatowe urzędy pracy inicjują, organizują i finansują szkolenia grupowe indywidualne oraz przyznaje bony szkoleniowe w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej osób bezrobotnych, w szczególności w przypadku: