Aktualności

02.07.2021

Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Czyżew - gr. woj. (Andrzejewo)

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „MIKST” Sp. z o.o. prowadzi prace związane z wykonaniem nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 2038B na odc. Czyżew – gr. woj. (Andrzejewo) w ramach rozbudowy drogi. Prace odbywają się na długości około 2,5 km. Zakończenie robót przewidziano na lipiec 2021.
01.07.2021

Zamknięcie odcinka drogi powiatowej Dąbrowa Wielka – Dąbrowa Łazy

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informują, że w związku z wykonywaniem warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej w okresie od 05.07.2021r. do 09.07.2021r. zostanie zamknięty odcinek drogi powiatowej Nr 2081B Dąbrowa Wielka – Dąbrowa Łazy.
01.07.2021

Odpust na Św. Antoniego

20 czerwca na terenie Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu odbył się Odpust na Św. Antoniego. Na odwiedzających czekała kolorowa i atrakcyjna impreza rodzinna, na której nie zabrakło koncertów, pokazów tradycyjnego rękodzieła i zabaw z nagrodami.
30.06.2021

Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego z absolutorium i wotum zaufania

Podczas XXIV Sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w dniu 29 czerwca Radni Rady Powiatu jednogłośnie udzielili Zarządowi Powiatu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
28.06.2021

Otwarcie Oddziału Pediatrii w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem

28 czerwca w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem oficjalnie oddano do użytku zmodernizowany Oddział Pediatrii, w którym diagnozuje się i leczy większość chorób wieku dziecięcego. Jest to kolejny zamknięty etap trwającej modernizacji całego budynku szpitala, której łączny koszt to ponad 22 mln złotych.
25.06.2021

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

25 czerwca uczniowie i nauczyciele w całym kraju oficjalnie zakończyli pełen wyzwań rok szkolny 2020/2021. Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński towarzyszył w tym ważnym dniu młodzieży z Zespołu Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie.
25.06.2021

I Festyn ,,SamoRządowe Przygody z Nauką" w Wysokiem Mazowieckiem

24 czerwca na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem odbył się I festyn naukowy pod nazwą ,,SamoRządowe Przygody z Nauką". Spotkanie finansowane było przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”.
25.06.2021

Trwa ogólnopolska kampania „Czyste Powietrze – zdrowy wybór. Twój wybór!”

W Polsce powietrze należy do najbardziej zanieczyszczonych w całej Europie. Kilkukrotnie przekraczane stężenie siarki, azotu, dwutlenku węgla i pyłów zagraża zdrowiu i życiu ludzi, a także zwierząt. Zanieczyszczenie powietrza szczególnie w małych miejscowościach powstaje głównie w wyniku spalania odpadów w gospodarstwach domowych, w piecach, kotłach centralnego ogrzewania, czy na otwartej przestrzeni. Proces spalania przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C), czas spalania jest krótki, a jego skutkiem są liczne szkodliwe produkty, np. tlenek węgla (czad), dioksyny, uważane za jedne z najbardziej toksycznych substancji chemicznych, tzw. związki WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) o silnych właściwościach rakotwórczych, tlenki siarki i azotu, chlorowodór oraz duża ilość drobnych pyłów, które są niezmiernie szkodliwe dla układu oddechowego człowieka z uwagi na bardzo małe wymiary cząstek.
22.06.2021

Zamknięcie drogi na odcinku Kalinowo Solki - Chojane Sierocięta

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informują, że w związku z wykonywaniem stabilizacji na inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2053B na odc. Kalinowo Solki – Chojane Sierocięta – droga powiatowa Nr 2052B od km 0+000 do km 2+000” droga na w/w odcinku zostanie zamknięta od dnia 24.06.2021r. do dnia 08.07.2021r.
21.06.2021

Zaproszenie na festyn SamoRządowe Przygody z Nauką

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem zaprasza na festyn ,,SamoRządowe Przygody z Nauką", który odbędzie się 24 czerwca w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem. W programie przewidziane są warsztaty naukowe, występy uczniów szkół i przedszkoli oraz konkursy z nagrodami.