Aktualności

17.11.2016

List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Drodzy Rolnicy, Pragnę Państwa poinformować, że każde dziecko poniżej 16.roku życia w rodzinie osób ubezpieczonych w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ma zapewnione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
16.11.2016

Otwarcie inwestycji pn. „Przebudowa mostu w m. Bruszewo wraz z dojazdami”

11 listopada 2016 r. dokonano otwarcia inwestycji pn. „Przebudowa mostu w m. Bruszewo wraz z dojazdami” zrealizowanej w ramach rezerwy subwencji ogólnej.
16.11.2016

98 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości w Wysokiem Mazowieckiem

W piątek 11 listopada 2016 roku obchodziliśmy 98 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Tego dnia w całym kraju organizowane są patriotyczne wiece i pochody a w kościołach odprawiane msze w intencji Ojczyzny.
16.11.2016

61 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego

9 listopada 2016 roku pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 61 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.
09.11.2016

Uroczyste otwarcie drogi w Wysokiem Mazowieckiem

4 listopada 2016 r. dokonano otwarcia inwestycji pn. „Bezpieczna droga do Mlekovity warunkiem rozwoju społeczno - gospodarczego powiatu wysokomazowieckiego - etap II”, zrealizowanej w ramach rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. W ramach tego programu przebudowano drogę powiatową Nr 2072B ul. Ludowa w Wysokiem Mazowieckiem na długości 0,931 km – teren Miasta Wysokie Mazowieckie oraz przebudowę drogi powiatowej Nr 2065B na odc. Brzóski Stare - Jabłoń Kikolskie na długości 3,730 km w tym na terenie gminy Wysokie Mazowieckie – 2,911 km i na terenie gminy Szepietowo - 0,819 km.
09.11.2016

Uroczyste otwarcie dróg w Czyżewie

28 października 2016 r. dokonano otwarcia inwestycji pn. „Integracja sieci dróg powiatowych na terenie gminy Klukowo i Czyżew z układem komunikacyjnym Podlasia”, zrealizowanej w ramach rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019
08.11.2016

60 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego

26 października 2016 roku pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 60 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.
28.10.2016

Protokół z konsultacji społecznych

Protokół z konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku
19.10.2016

59 Posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego

14 października 2016 roku pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 59 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.
14.10.2016

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku

Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku. Szczegóły dostępne na stronie BIP