Aktualności

24.08.2020

Rusza kolejna edycja Regionalnego Konkursu Grantowego ,,Równać Szanse"

Informujemy, że ruszyła kolejna edycja Regionalnego Konkursu Grantowego „Równać Szanse” – programu, który jest nastawiony na rozwój kompetencji społecznych młodzieży z małych miast i wsi. Biorąc udział w konkursie, podmioty z danego terenu (organizacje pozarządowe, także OSP, biblioteki publiczne i domy kultury) oraz grupy nieformalne mogą uzyskać 8.500 zł na działania zaplanowane i realizowane przez młodzież.
23.08.2020

Pożegnanie ks. Bogdana Malinowskiego, proboszcza parafii św. Bartłomieja w Kuleszach Kościelnych

23 sierpnia podczas Mszy Dożynkowej w kościele p.w. św. Bartłomieja w Kuleszach Kościelnych społeczność parafialna uroczyście pożegnała księdza proboszcza Bogdana Malinowskiego, który po trzynastu latach pracy w parafii odchodzi na zasłużoną emeryturę. Wyrazy podziękowania za ciężką pracę i przewodnictwo złożyli księdzu proboszczowi m.in. Poseł na Sejm RP, Jarosław Zieliński, Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, Wójt Gminy Kulesze Kościelne Stefan Grodzki a także przedstawiciele duchowieństwa, wspólnot i grup parafialnych oraz młodzież.
13.08.2020

Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich

Na stronie internetowej www.krus.gov.pl po raz pierwszy został ogłoszony Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich, którego tematyka dotyczy problematyki bezpieczeństwa pracy podczas chowu i hodowli zwierząt.
12.08.2020

Dożynki 2020 w Gminie Czyżew

12 sierpnia na działce rolnej ZSOiZ w Czyżewie odbyły się tradycyjne dożynki, będące okazją do podziękowania za tegoroczne plony i ciężką pracę polskich rolników. Chociaż tegoroczne dożynki miały ograniczony charakter, stanowiły dla przybyłych gości, a zwłaszcza uczniów doskonałą lekcję historii i rolnictwa, podczas której można było obejrzeć zarówno tradycyjny obrzęd żniwny przy pomocy sierpów i kosy, jak i pracę nowoczesnego kombajnu zbożowego.
11.08.2020

76. Rocznica Mordu w Skłodach Borowych

11 sierpnia społeczność gminy Nowe Piekuty uczciła pamięć 21 osób zamordowanych przez żołnierzy Wehrmachtu w 1944 roku w miejscowości Skłody Borowe. W uroczystości upamiętnienia 76. rocznicy pacyfikacji wsi udział wzięli m.in. Wicestarosta Wysokomazowiecki, Waldemar Kikolski, Wójt Gminy Nowe Piekuty, Marek Kaczyński, radni szczebla gminnego i powiatowego, a także poczty sztandarowe i mieszkańcy gminy.
11.08.2020

Rekrutacja WKU Bielsk Podlaski

Celem zamieszczonej informacji jest poinformowanie mieszkańców o ułatwieniach i nowych możliwościach jakie daje zawodowa służba wojskowa. Aktualnie tak jak symbolizuje to plakat, pozostały trzy proste „kroki” do zostania żołnierzem zawodowym.
09.08.2020

Pierwszy Piknik Rolniczy w Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżewie

9 sierpnia w Zespole Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie odbył się pierwszy Piknik Rolniczy, organizowany przy współpracy ze Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Krzyżewie. Impreza była okazją do zapoznania się z dawnymi obrzędami żniwnymi, rękodziełem ludowym, kręceniem miodu oraz lokalnymi produktami spożywczymi, przygotowanymi przez Koła Gospodyń Wiejskich. W pikniku udział wzięli m.in. Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Stanisław Derehajło oraz Wicestarosta Wysokomazowiecki, Waldemar Kikolski.
08.08.2020

Powiat Wysokomazowiecki na II miejscu w Polsce w rankingu ,,Wydatki inwestycyjne samorządów"

Miło nam poinformować, że w najnowszym rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego ,,Wspólnota" ,,Wydatki inwestycyjne samorządów" Powiat Wysokomazowiecki zajął II miejsce w kategorii ,,Powiaty".
04.08.2020

Cudze chwalicie, swoje poznajcie

Polskiebazarek.pl jest odpowiedzią na utrudnienia występujące w dobie koronawirusa z tradycyjnym sposobem sprzedaży produktów - pomaga w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów przez rolników i producentów żywności z konsumentami. Można na nim bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży swoich produktów a konsument płaci dokładnie tyle, ile proponuje rolnik - nie ma marży pobieranej przez pośredników.
30.07.2020

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Powiat Wysokomazowiecki przystąpił do projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.