Aktualności

03.09.2020

Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej – rusza nowy system rekrutacji do Wojska Polskiego

Krótszy o 140 dni proces rekrutacji, możliwość aplikowania do Wojska Polskiego przez Internet, Wojskowe Centra Rekrutacji, w których kandydaci w ciągu jednego dnia zrealizują wszystkie niezbędne formalności. To tylko niektóre ze zmian, które już od dziś dostępne są dla wszystkich tych, którzy swoją przyszłość planują związać z Wojskiem Polskim.
02.09.2020

Sprzęt komputerowy i środki ochrony osobistej trafią do dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu wysokomazowieckiego

2 września w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się spotkanie, podczas którego Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński przekazał sprzęt komputerowy i środki ochrony osobistej Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, celem przekazania rodzinom zastępczym na terenie powiatu wysokomazowieckiego. Sprzęt został zakupiony w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19". Łączna wartość zakupionego sprzętu i środków ochrony osobistej wyniosła: 97 435,00 zł.
01.09.2020

Starosta Wysokomazowiecki wręczył stypendia najlepszym uczniom szkół ponadpodstawowych

1 września 124 uczniów ze szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki otrzymało z rąk Starosty, Bogdana Zielińskiego Stypendia Starosty Wysokomazowieckiego za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym 2019/2020. Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem.
31.08.2020

Zmiany w strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem

Na mocy uchwały Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego z dniem 1 września 2020 wprowadzono zmiany w strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem. W wyniku połączenia dotychczas istniejącego Wydziału Budownictwo i Inwestycji oraz Wydziału Rolnictwa, Rozwoju i Ochrony Środowiska powstał Wydział Rolnictwa, Budownictwa, Inwestycji i Ochrony Środowiska. Prawie wszystkie dotychczasowe zakresy działania dwóch wydziałów są skupione w nowo powstałym.
31.08.2020

81 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że w dniu 1 września 2020 r., o godz. 08.00 na terenie całego powiatu zostaną uruchomione syreny alarmowe dla upamiętnienia 81 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.
24.08.2020

Rusza kolejna edycja Regionalnego Konkursu Grantowego ,,Równać Szanse"

Informujemy, że ruszyła kolejna edycja Regionalnego Konkursu Grantowego „Równać Szanse” – programu, który jest nastawiony na rozwój kompetencji społecznych młodzieży z małych miast i wsi. Biorąc udział w konkursie, podmioty z danego terenu (organizacje pozarządowe, także OSP, biblioteki publiczne i domy kultury) oraz grupy nieformalne mogą uzyskać 8.500 zł na działania zaplanowane i realizowane przez młodzież.
23.08.2020

Pożegnanie ks. Bogdana Malinowskiego, proboszcza parafii św. Bartłomieja w Kuleszach Kościelnych

23 sierpnia podczas Mszy Dożynkowej w kościele p.w. św. Bartłomieja w Kuleszach Kościelnych społeczność parafialna uroczyście pożegnała księdza proboszcza Bogdana Malinowskiego, który po trzynastu latach pracy w parafii odchodzi na zasłużoną emeryturę. Wyrazy podziękowania za ciężką pracę i przewodnictwo złożyli księdzu proboszczowi m.in. Poseł na Sejm RP, Jarosław Zieliński, Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, Wójt Gminy Kulesze Kościelne Stefan Grodzki a także przedstawiciele duchowieństwa, wspólnot i grup parafialnych oraz młodzież.
13.08.2020

Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich

Na stronie internetowej www.krus.gov.pl po raz pierwszy został ogłoszony Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich, którego tematyka dotyczy problematyki bezpieczeństwa pracy podczas chowu i hodowli zwierząt.
12.08.2020

Dożynki 2020 w Gminie Czyżew

12 sierpnia na działce rolnej ZSOiZ w Czyżewie odbyły się tradycyjne dożynki, będące okazją do podziękowania za tegoroczne plony i ciężką pracę polskich rolników. Chociaż tegoroczne dożynki miały ograniczony charakter, stanowiły dla przybyłych gości, a zwłaszcza uczniów doskonałą lekcję historii i rolnictwa, podczas której można było obejrzeć zarówno tradycyjny obrzęd żniwny przy pomocy sierpów i kosy, jak i pracę nowoczesnego kombajnu zbożowego.
11.08.2020

76. Rocznica Mordu w Skłodach Borowych

11 sierpnia społeczność gminy Nowe Piekuty uczciła pamięć 21 osób zamordowanych przez żołnierzy Wehrmachtu w 1944 roku w miejscowości Skłody Borowe. W uroczystości upamiętnienia 76. rocznicy pacyfikacji wsi udział wzięli m.in. Wicestarosta Wysokomazowiecki, Waldemar Kikolski, Wójt Gminy Nowe Piekuty, Marek Kaczyński, radni szczebla gminnego i powiatowego, a także poczty sztandarowe i mieszkańcy gminy.