Aktualności

25.09.2021

Sportowa Niedziela na Orliku w Jabłoni Kościelnej

19 września na obiekcie sportowym typu Orlik w Jabłoni Kościelnej miało miejsce wydarzenie sportowe pt.: „ Dzień Sportu na Orliku 2021”. Orlik w Jabłoni Kościelnej jako jeden ze stu Orlików w Polsce otrzymał dofinansowanie z Fundacji Orły Sportu przy wsparciu z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na organizację takiego wydarzenia.
22.09.2021

Zamknięcie drogi powiatowej na odc. Stare Wnory - Leśniewo Niedźwiedź - Wnory Pażochy

Trwają prace związane z wykonywaniem warstwy wiążącej na drodze powiatowej Nr 2048B na odc. Stare Wnory – Leśniewo Niedźwiedź – Wnory Pażochy w ramach remontu drogi. Utrudnienia, w tym zamknięcie powyższego odcinka drogi, potrwają od 23.09.2021r. do 28.09.2021r.
21.09.2021

Proponowane projekty strategiczne i uzupełniające strategii terytorialnej Partnerstwa Ziemia wysokomazowiecka

Aktualnie trwają prace nad strategią terytorialną Partnerstwa „Ziemia wysokomazowiecka. Do tej chwili Partnerzy wypracowali wspólnie propozycje czterech celów strategicznych i realizujących je projektów. Projekty mają charakter partnerski, ponieważ odpowiadają na zdiagnozowane wspólne potrzeby społeczności - nie jednej a kilku gmin, a z ich efektów będą korzystać mieszkańcy całego obszaru Partnerstwa. Głos mieszkańców jest dla nas ważny, dlatego zapraszamy Państwa do aktywnego współtworzenia tego ważnego dla Partnerstwa dokumentu.
20.09.2021

Zamknięcie drogi powiatowej na odc. Kalinowo Solki - Chojane Sierocięta

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informują, że z powodu wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych podczas wykonywania warstwy ścieralnej na inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2053B na odc. Kalinowo Solki – Chojane Sierocięta – droga powiatowa Nr 2052B od km 0+000 do km 2+000” zamknięcie powyższego odcinka drogi potrwa do 23.09.2021r.
20.09.2021

Bezpłatne szkolenia z wykorzystania technologii cyfrowych

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego informuje, iż w ramach projektu ,,Cyfrowe Podlaskie" w województwie podlaskim trwają bezpłatne szkolenia z wykorzystania technologii cyfrowych, skierowane do mieszkańców naszego regionu.
20.09.2021

Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem laureatem Europejskiej Nagrody za innowacyjność w nauczaniu - EITA.

Europejska nagroda za innowacyjność w nauczaniu (European Innovative Teaching Award) to wyróżnienie przyznawane przez Komisję Europejską. Została ustanowiona Komunikatem w sprawie Europejskiego Obszaru Edukacji. Nagroda jest skierowana do środowiska nauczycielskiego i szkół. Centrum Kształcenia Zawodowego zostało polskim laureatem nagrody w kategorii kształcenia zawodowego.
16.09.2021

Wykonanie warstwy ścieralnej na drodze powiatowej na odc. Kalinowo Solki - Chojane Sierocięta

Trwają prace związane z wykonywaniem warstwy ścieralnej na drodze powiatowej Nr 2053B na odc. Kalinowo Solki – Chojane Sierocięta – droga powiatowa Nr 2052B od km 0+000 do km 2+000 w ramach przebudowy drogi.
15.09.2021

Uruchomienie syren alarmowych w celu upamiętnienia 82 rocznicy agresji sowieckiej na Polskę

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że w dniu 17 września 2021 roku, o godz. 08.00 na terenie powiatu zostaną uruchomione syreny alarmowe dla upamiętnienia 82 rocznicy agresji sowieckiej na Polskę.
14.09.2021

Prace budowlane na odcinku drogi powiatowej Dąbrówka Kościelna - Szepietowo Wawrzyńce

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. prowadzi prace związane z wykonaniem warstwy wiążącej na drodze powiatowej Nr 2080B na odc. Dąbrówka Kościelna – Szepietowo Wawrzyńce w ramach rozbudowy drogi. Prace odbywają się na długości około 2,0 km. Zakończenie realizacji w/w inwestycji przewidziano na październik 2021.
13.09.2021

Zamknięcie drogi powiatowej na odc. Stare Wnory - Leśniewo Niedźwiedź - Wnory Pażochy

Trwają prace związane z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego na drodze powiatowej Nr 2048B na odc. Stare Wnory – Leśniewo Niedźwiedź – Wnory Pażochy w lokalizacji od km 3+000 do km 5+466 w ramach remontu drogi. Utrudnienia, w tym zamknięcie powyższego odcinka drogi, potrwają do 18.09.2021r.