Aktualności

13.01.2023

Rynek pracy powiatu wysokomazowieckiego w 2022 roku z uwzględnieniem realizacji aktywnych programów rynku pracy.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem na koniec grudnia 2022 roku wynosiła 1547 osób i była wyższa od liczby osób zarejestrowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 57 osób.
12.01.2023

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem przesyła oferty pracy według stanu na dzień 12.01.2023 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem przesyła w załączeniu oferty pracy według stanu na dzień 12.01.2023 r. do wykorzystania:
12.01.2023

IX Regionalna Olimpiada Historyczna Wiedzy o Armii Krajowej, Jej Poprzedniczkach i Następczyniach.

IX Regionalna Olimpiada Historyczna Wiedzy o Armii Krajowej, Jej Poprzedniczkach i Następczyniach. Analogicznie do lat ubiegłych, IX Olimpiadę Honorowym Patronatem objęli Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Wojewoda Podlaski, Podlaski Kurator Oświaty oraz Starosta Wysokomazowiecki.
12.01.2023

Ranking szkół Perspektyw 2023. Staszic najlepsze technikum w powiecie wysokomazowieckim.

Technikum Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem najlepsze w naszym powiecie i znalazło się w dziesiątce najlepszych techników w województwie podlaskim w rankingu miesięcznika "Perspektywy".
11.01.2023

PRACA DLA MŁODYCH Europejski Rok Młodzieży

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż Europejski Urząd Koordynacji EURES działający w Europejskim Urzędzie ds. Pracy (ELA) w ramach „Europejskiego Roku Młodzieży” realizuje kampanię informacyjną EURES pod nazwą Jobs for young people – Praca dla młodych.
09.01.2023

Rozkład godzin pracy aptek na 2023 rok

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego, pełniących dyżury w porze nocnej, święta i inne dni wolne od pracy w 2023 r.
05.01.2023

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem przesyła oferty pracy według stanu na dzień 05.01.2023 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem przesyła w oferty pracy według stanu na dzień 05.01.2023 r. do wykorzystania:
05.01.2023

Trwa kolejny projekt w ramach Erasmus+

W okresie 01.06.2022 – 31.08.2023 realizujemy II edycję Akredytacji Erasmusa, którą uzyskaliśmy na lata 2021-2027. Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000053204 to kolejna edycja działań Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem, w ramach której będziemy starali się odpowiadać na bieżące problemy i potrzeby – zarówno uczniów, szkolnej społeczności, jak i lokalnego rynku pracy, wychodząc naprzeciw kolejnym wyzwaniom, które w ostatnich latach spiętrzyły się w obliczu zmian w systemie edukacji, niżu demograficznego, pandemii COVID-19 czy też wojny w Ukrainie i dużej migracji tym spowodowanej.
04.01.2023

Uroczyste zakończenie projektu „Przedsiębiorczy i kreatywny zawodowiec” w Centrum Kształcenia Zawodowego.

„Przedsiębiorczy i kreatywny zawodowiec” pod taką nazwą uczniowie realizowali projekt ekonomiczny współfinansowany przez Narodowy Bank Polski NBP. Jednym z głównych celów projektu było zwiększenie wiedzy ekonomicznej oraz wzmocnienie możliwości zatrudnienia 67 uczniów Technikum im. Armii Krajowej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem w odniesieniu do wymagań rynku pracy poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych z przedsiębiorczości i indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego.
03.01.2023

NOWA PORADNIA UROLOGICZNA w Wysokiem Mazowieckiem

Informujemy, że przy Szpitalu została utworzona nowa Poradnia Urologiczna