Aktualności

„Do Ciebie wołam Człowieku, Ciebie szukam” Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Świętego Jana Pawła II


Do Ciebie wołam Człowieku, Ciebie szukam”-te słowa wielkiego Papieża - Polaka były mottem dwunastej edycji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Świętego Jana Pawła II, który odbył się 27 kwietnia w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym Wsi w Kuleszach Kościelnych.

 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych, a patronat nad nim objęli: Ordynariusz Diecezji Łomżyńskiej Jego Ekscelencja ks. Bp Janusz Stepnowski, Starosta Powiatu Wysokomazowieckego Pan Bogdan Zieliński oraz Wójt Gminy Kulesze Kościelne Pan Józef Grochowski.

 

Celem, który od początku przyświecał organizatorom, jest zachęcenie dzieci i młodzieży do pogłębiania wiedzy o życiu,nauczaniu i działalności wielkiego Polaka, a przede wszystkim przybliżenie jego literackiej twórczości i strof o Nim.

 

Frekwencja podczas corocznych edycji dowodzi, że młodzież chętnie sięga po poezję Karola Wojtyły i wiersze o Wielkim Polaku. W tym roku również uczestnicy nie zawiedli, bowiem zgłosiło się do nas aż 34 recytatorów reprezentujących 13 szkół z całego powiatu.

 

Występy oceniała Komisja w składzie:

1. Pani Teresa Kulesza - emerytowany nauczyciel języka polskiego.

2. Ks. Jarosław Traczyk - wikariusz miejscowej parafii.

3. Pani Grażyna Wnorowska - lokalna poetka i miłośniczka literatury pięknej.

4. Pan Czesław Buczyński - przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Wysokiem  Mazowieckiem.

5. Pani Hanna Włostowska - sekretarz Gminy Kulesze Kościelne.

6. Pani Justyna Kulesza - pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych.

 

Recytatorzy oceniani byli w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-IIII szkoły podstawowej, klasy IV-VI szkoły podstawowej oraz kl.VII szkoły podstawowej, II i III gimnazjum.

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników Komisja udała się na obrady, a oczekującym czas oczekiwania umilił słodki poczęstunek.

Tuż przed ogłoszeniem wyników głos zabrała Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych- Jolantyna Kamińska, która podkreśliła wysoki poziom umiejętności recytatorskich uczestników oraz podziękowała ich opiekunom za przygotowanie uczniów.

 

W kategorii kl.I-III SP zwyciężyła Izabela Kalinowska reprezentująca Miejski Zespół Szkół w Wysokiem Mazowieckiem. Na drugiej lokacie znalazła się Olivia Łapińska ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych, natomiast trzecie miejsce zajęła Wiktoria Mościcka, która przyjechała ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej. Wśród recytatorów z kl. IV-VI bezkonkurencyjna okazała się Hanna Choińska ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych, na drugim miejscu znalazły się Gabriela Boratyńska ze Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Klukowie i Paulina Gołębiewska – reprezentantka Szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach. Trzecie miejsca w tej kategorii zajęły: Natalia Wojciechowska ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Wysokiem Mazowieckiem oraz Wiktoria Wojtkowska ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie.   Natomiast

 

W grupie najstarszych recytatorów największe wrażenie na Komisji zrobiła Luiza Maria Lubowicka z Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem i to ona otrzymała pierwszą nagrodę, drugie miejsca przypadły w udziale Ewelinie Kalinowskiej ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych oraz Izabeli Annie Wyszyńskiej ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej. Trzecie miejsce w tej kategorii wiekowej powędrowało do rąk Weroniki Kalinowskiej, która przyjechała ze Szkoły podstawowej w Rosochatem Kościelnym.

 

Dzięki hojności sponsorów wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział, a nagrodzonym dodatkowo wręczono piękne nagrody książkowe.

 

Miłośnikom poezji Świętego Jana Pawła II dziękujemy za udział, sponsorom za wspaniałe nagrody i zapraszamy za rok.