„E-Doradca Zawodowy - Poradnictwo zawodowe online w urzędach pracy województwa podlaskiego - nowe spojrzenie – nowe możliwości".


W/w przedsięwzięcie skierowane jest do osób, które są zainteresowane wsparciem doradcy zawodowego w poszukiwaniu lub zmianie pracy, podniesieniu motywacji do działania, przygotowaniu się do efektywnego radzenia sobie na rozmowach kwalifikacyjnych, założeniu firmy lub pomocy w określeniu swojej ścieżki zawodowej (m.in. zbadanie predyspozycji lub kompetencji zawodowych, zaplanowaniu działań rozwojowych, określeniu potrzeb szkoleniowych), a nie mają czasu lub możliwości przyjścia w tym celu do urzędu. Usługi przewidziane w projekcie są świadczone klientom online, w formie wideorozmów za pomocą aplikacji ClickMeeting

Podczas spotkań z doradcą zawodowym m.in:

  • poznasz swoje predyspozycje i zainteresowania zawodowe, otrzymasz wskazówki rozwojowe,
  • odkryjesz swoje mocne strony i talenty,
  • przygotujesz się do poszukiwania pracy pod kątem własnych preferencji zawodowych,
  • stworzysz lub udoskonalisz swoje dokumenty aplikacyjne (CV i listy motywacyjny),
  • przygotujesz się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą,
  • otrzymasz wsparcie w wyborze szkoły, kierunku studiów, szkolenia, czy przekwalifikowania i zmianie zawodu,
  • jeśli myślisz o swojej firmie, to przygotujesz się do opracowania biznesplanu i założenia własnej działalności gospodarczej.

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby bezrobotne, poszukujące pracy, pracodawców
i pracowników, którzy będą mogli skorzystać z usług doradztwa zawodowego online w formie konsultacji indywidualnych oraz spotkań i warsztatów grupowych, prowadzonych na żywo
w formie online przez doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem. Osoby zainteresowane wsparciem doradczym mogą skontaktować się osobiście (podczas wizyty w urzędzie), telefonicznie lub mailowo z doradcami zawodowymi Urzędu Pracy. Zaproponujemy spotkanie online w dogodnym dla osoby terminie (tel. 86 275 86 17,
86 275 86 18, 86 275 86 34 lub biwy@praca.gov.pl)..

Okres realizacji projektu pilotażowego: X 2021 – XII 2022.