Aktualności

„II MAJOWY KONKURS JEDNEGO WIERSZA”


Miejska Bibliotek Publiczna w Ciechanowcu 12.04.2018 r. ogłosiła II Majowy Konkurs Jednego Wiersza. Konkurs miał charakter otwarty, adresowany był do wszystkich, którzy odczuwają potrzebę wypowiedzenia się mową wiązaną. Do konkursu można było zgłosić jeden utwór o tematyce patriotycznej. Konkurs był rozdzielony na trzy kategorie wiekowe:

I kategoria – to dzieci od 8 lat do 12 lat

II kategoria - to młodzież od 13-18 lat.

III kategoria – to dorośli od 19 roku życia.

Termin składania utworów wyznaczony został na 20.05.2018 r.,

Do konkursu zostało zgłoszonych 21 utworów. Jeden wiersz został zdyskwalifikowany z powodu niespełnienia regulaminowych kryteriów

Komisja, która obradowała 29.05.2018 r.

 Do drugiego etapu wyłoniła 6 laureatów:

1.  Zuzanna Boryszewska – Pseudonim IRYS – wierszPolsko..”
2.  Joanna Biadasz – Pseudonim NASTOLATKA Z BE – wiersz „Patriotyzm Nastolatki”
3.  Kamila Cieśluk – Pseudonim BEZA – wierszDom”
4.  Karolina Kłosowska – Pseudonim WIOSNA – wiersz „Wspomnienie dębu”
5.  Bogusława Żero – Pseudonim Suzie – wiersz ”11 Listopada1918”
6.  Ireneusz Bańkowsk – Pseudonim IRBA – wiersz „Polsko…”

 

Dnia 11 czerwca odbyło się oficjalne rozstrzygnięcie i podsumowanie II Majowego Konkursu Jednego Wiersza. Finał i wręczenie nagród odbyło się na terenie Muzeum Rolnictwa na łonie przyrody, przy ognisku i kiełbaskach.

Po wysłuchaniu finałowych prezentacji, komisja, której przewodniczyła Maria Gołębiewska, Monika Ilczuk oraz Urszula Sawicka przyznała w:

Kategorii I dzieci w wieku (8-12lat)

1.    Joanna Białasz za wiersz „Patriotyzm Nastolatki” – I miejsce
2.    Zuzanna Boryszewska za wierszPolsko..”- wyróżnienie

Kategorii II młodzież w wieku (13-18 lat)
1.    Kamila Cieśluk za wiersz „Dom” – I miejsce
2.    Karolina Kłosowska zawiersz „Wspomnienie dębu” - wyróżnienie

 

Kategorii III dorośli w wieku (19-∞ lat)

1.    Ireneusz Bańkowski za wiersz „Polsko…” - I miejsce
2.    Bogusława Żero za wiersz ”11 Listopada1918”- wyróżnienie
 

 

Nagrody ufundowali: Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego, Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu.