Aktualności

„Kleszczowe Zapalenie Mózgu – Szczepimy! Zapobiegamy!”.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem informuje,                         że Fundacja Aby żyć prowadzi ogólnopolską kampanię społeczno-edukacyjną pt. „Kleszczowe Zapalenie Mózgu – Szczepimy! Zapobiegamy!”.

 Celem kampanii jest podniesienie świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą kleszcze ze szczególnym uwzględnieniem kleszczowego zapalenia mózgu (KZM) oraz zachęcenie do szczepień ochronnych w celu zapobiegania groźnemu dla życia i zdrowia wirusowi (KZM).

Kleszczowe Zapalenie Mózgu to ostra choroba zakaźna ośrodkowego układu nerwowego, która zdaniem WHO może prowadzić do trwałych następstw neurologicznych u 35-58% pacjentów  lub nawet zgonu u 1-4% przypadków.

W Polsce na przestrzeni ostatnich 20 lat odnotowujemy znaczący wzrost przypadków kleszczowego zapalenia mózgu. W 2013 roku zarejestrowano 225 zachorowań, podczas gdy w latach 1990-1992 obserwowano jedynie od 4 do 8 przypadków rocznie.

Wzrost zachorowalności na kleszczowe zapalenie mózgu w Polsce to przede wszystkim efekt ocieplenia klimatu mający odzwierciedlenie w łagodniejszym przebiegu zim, a także w zanikaniu tzw. przejściowych pór roku,             co jest następstwem większej przeżywalności kleszczy.

Fundacja Aby żyć została powołana w celu propagowania w Polsce profilaktyki zagrożeń chorobami zakaźnymi układu nerwowego. Głównie skupia się na profilaktyce chorób wywołanych przez wirusa kleszczowego zapalenia mózgu oraz meningokoki i pneumokoki.

Działalność Fundacji oparta jest na programach edukacyjnych oraz promowaniu szczepień jako środka zapobiegającego chorobom. Fundacja nie promuje szczepionek, ale propaguje m.in. profilaktykę poprzez szczepienia.

                          Powodem zainicjowania ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej jest konieczność podniesienia świadomości społeczeństwa na temat profilaktyki i ochrony przed chorobami wywoływanymi przez kleszcze. W Polsce najcięższymi chorobami wywoływanymi przez kleszcze są borelioza i KZM.                        W odróżnieniu od boreliozy, w przypadku której nie ma skutecznej profilaktyki, przed KZM można się ochronić w 99% poddając się szczepieniom ochronnym, co z uwagi na poważne powikłania choroby, stanowi ważną informację  dla społeczeństwa.

                          Najważniejszym celem kampanii jest edukacja na temat szczepień przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. Z uwagi na skalę zagrożeń powodowanych przez kleszcze konieczne staje się kształtowanie fachowej opinii społecznej w sprawach oświaty zdrowotnej i medycyny zapobiegawczej, co mamy nadzieję wpłynie na poprawę zdrowia ludności.

 

 

W związku z powyższym planowane działania mają rzetelnie informować o zagrożeniach, jakie stanowią kleszcze. W ramach kampanii powstanie również mapka, która będzie wskazywała rejony Polski

charakteryzujące się największą aktywnością kleszczy. Chcemy również komunikować, jakie grupy społeczne są najbardziej narażone na zakażenie KZM i w jakich sytuacjach może dojść do ugryzienia przez kleszcze oraz jak skutecznie ochronić się przed KZM.

Kampania rozpoczęła się 9 kwietnia br. Oficjalna inauguracja projektu odbyła się podczas konferencji prasowej w Warszawie. Działania w ramach projektu potrwają do końca września br.

                                W ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej organizator zaplanował zintegrowane działania w mediach:

  • Radio (spot emitowany w wybranych rozgłośniach radiowych)
  • Internet (prowadzenie strony internetowej szczepkleszcz.pl dedykowanej kampanii i zawierającej kompendium wiedzy na temat kleszczy i szczepień zabezpieczających przed kleszczowym zapaleniem mózgu (KZM), strony Facebook oraz kanału You Tube, na którym w chwili obecnej można obejrzeć sondę społeczną sprawdzającą wiedzę na temat KZM, spot promujący kampanię z udziałem jej Ambasadorów oraz sondę z udziałem dzieci. Ponadto na portalu Onet Zdrowie prowadzona jest specjalna sekcja edukacyjna poświęcona tematyce KZM http://kobieta.onet.pl/zdrowie/cowtrawiepiszczy/bezpieczna-majowka-bez-kleszczy.
  •  Prasa (informacyjne layouty) w prasie codziennej i magazynach: wydania ogólnopolskie i lokalne.

W ramach kampanii oprócz działań o charakterze edukacyjnym przewidziane są również działania z obszaru lifestyle, które mają na celu zainteresowanie kampanią możliwie jak najszerszego grona odbiorców (również osób młodych). W czerwcu ruszyła specjalnie zaprojektowana, unikatowa gra utrzymana w stylizacji komiksowo-bajkowej, która kontekstowo nawiązuje do tematyki kampanii. Ponadto w ramach projektu organizowane są liczne konkursy na łamach mediów i strony internetowej kampanii.

Kampanię wspierają eksperci – Pani prof. Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych  i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Pani mgr Pani Marta Supergan-Marwicz z Katedry Biologii Ogólnej i Parazytologii Uniwersytetu Warszawskiego, a także Ambasadorzy:  Aleksandra Kutz oraz Jacek Kawalec, którzy na jej potrzeby użyczyli swojego wizerunku lub głosu. Projekt uzyskał też poparcie instytucji publicznych – Głównego Inspektora Sanitarnego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny,               a także towarzystw naukowych – Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz Polskiego Towarzystwa Higienicznego.