„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2060B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2059B - Pszczółczyn”


Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informują, że w związku z wykonywaniem nawierzchni bitumicznej na inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2060B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2059B - Pszczółczyn” droga na w/w odcinku zostanie zamknięta w dniach 01-04.08.2022r. w godzinach 8.00-18.00.

Ruch odbywać się będzie zgodnie z oznakowaniem robót na czas budowy.                                      

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.