Aktualności

„Targi Edukacyjno- Zawodowe w Wysokiem Mazowieckiem”


W dniach 17-18 kwietnia w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem oraz w punktach PPP i MCK OHP odbyły się Targi Edukacyjno- Zawodowe pod hasłem „Młodzieżowe Priorytety – Zawodowa Edukacja”. Zostały one zorganizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery oraz Punkt Pośrednictwa Pracy w Wysokiem Mazowieckiem w ramach ogólnopolskiego projektu unijnego ,,OHP jako realizator usług rynku pracy’’. Targi objął swoim patronatem Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński oraz Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie Jarosław Siekierko. Współorganizatorem i gospodarzem imprezy był Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica. Głównym założeniem i celem przedsięwzięcia było zapoznanie młodzieży z ofertami edukacyjnymi uczelni wyższych z Łomży, Białegostoku, Warszawy oraz Olsztyna. Ponadto targi miały za zadanie podniesienie świadomości młodych osób w zakresie podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji dotyczących wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu, zbliżenia ich do środowiska pracodawców oraz instytucji rynku pracy. Otwarcia imprezy dokonał  Wojewódzki Komendant OHP w Białymstoku Wieńczysław Andrzej Targ. Przybyłych gości przywitał doradca zawodowy stażysta Magdalena Sasinowska, a prezentację multimedialną o działalności MCK, PPP oraz PUP przedstawili pośrednicy pracy z PPP Adam Krystowski oraz Pani Danuta Roszkowska z PUP. Uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą lokalnych pracodawców, uczelni wyższych, szkół ponadgimnazjalnych i policealnych z Wysokiego Mazowieckiego, MBP OHP z Łomży, Powiatowego Urzędu Pracy oraz WKU w Bielsku Podlaskim. Ponadto doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Łomży oprócz udzielania informacji i porad młodzieży, osobom bezrobotnym i poszukującym pracy przeprowadzili także zajęcia aktywizacyjne z młodzieżą pt. „Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej”.  Gośćmi Targów byli Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego Bogdan Zieliński, Zastępca Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie Ewa Konarzewska, Komendant WKU w Bielsku Podlaskim ppłk Jarosław Kurcewicz , Dyrektor PUP Maria Modrzejewska, Komendant Hufca Pracy w Zambrowie Paweł Stankowski, Prezes Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy Mirosław Gregorczuk, , Dyrektor CEiPM w Łomży Henryk Krajewski, proboszcz parafii pw. Św. Jana Chrzciciela- ks. Dziekan Ryszard Niewiński, dyrektorzy jednostek oświatowych, pedagodzy i przedstawiciele instytucji działających na rzecz młodzieży oraz przedstawiciele mediów: wysokomazowiecki portal internetowy www.wysokiemaz.pl, Radio Nadzieja oraz Tygodnik Podlaski Kontakty. Drugiego dnia targów 18.04.2013r. odbyły się konsultacje indywidualne z pośrednikiem pracy i doradcą zawodowym oraz zajęcia aktywizacyjne z młodzieżą pt. „Jak skutecznie wybrać zawód”?