Aktualności

,,Inwestycja w przyszłość". Nowy projekt w Zespole Szkół Zawodowych


W Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem ruszył kolejny projekt. Zakończona została rekrutacja do projektu "Inwestycja w przyszłość nr RPPD.03.03.01-20-0206/18". Głównym celem projektu jest podniesienie do końca października 2022 r. kompetencji 100 uczniów z kierunków kształcenia technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności i technik przetwórstwa mleczarskiego oraz doskonalenie kompetencji 8 nauczycieli kształcenia zawodowego.

 

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica uczęszczają na bezpłatne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z następujących przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Ponadto w szkole prowadzone są koła naukowe z języka angielskiego oraz przedmiotów zawodowych: logistyczne, gastronomiczne, zdrowa żywność i żywienie, technologa żywności oraz młodego mleczarza.

 

Oprócz wymieniowych zadań uczniowie będą brali udział w kursach przeznaczonych dla określonych kierunków kształcenia, stażach u pracodawców, wycieczkach edukacyjnych i wyjazdach na targi. Zajęcia z psychologiem umożliwią zbudowanie kompetencji miękkich. W tym roku szkolnym przyznano stypendia dla 10 uczniów z powyższych kierunków.

 

Osobą nadzorującą projekt z ramienia szkoły jest pani Luiza Wyszyńska.