Aktualności

,,Niezłomny" absolwent


1 marca, po raz dziesiąty, obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". Narodowy Bank Polski z okazji tego święta wyemitował dziesięciozłotową monetę okolicznościową na rewersie, której umieszczono portret i napis "Kazimierz Kamieński "Huzar" 1919 - 1953. Większość z nas słyszała o "Huzarze" ale tylko nieliczni wiedzą, że Kazimierz Kamieński był uczniem Średniej Czteroletniej Szkoły Handlowej w Wysokiem Mazowieckiem - prekursorki ZSZ im. S. Staszica. Tu w 1937 roku wraz z dziewięcioma innymi abiturientami zdał egzamin maturalny. Szkoła przygotowywała nie tylko do nauki zawodu (księgowy, sprzedawca). Kształtowała także wśród uczniów postawy patriotyczne, czego wyrazem był liczny udział absolwentów w wojnie obronnej 1939 roku.


Brał w niej udział Kazimierz Kamieński wyróżniając się w ostatnich walkach pod Kockiem, a następnie wstępując do konspiracji ZWZ/AK. Za udział w licznych akcjach zbrojnych przeciwko Niemcom został odznaczony Krzyżem Walecznych. Wyzwolenie ziem polskich przez Armię Czerwoną nie oznaczało dla "Huzara" końca walki o niepodległą Polskę. Przez 8 lat będzie walczył z komunistycznym reżimem, początkowo w Zrzeszeniu "Wolność i Niezawisłość" a następnie w 6 Brygadzie Wileńskiej AK, której będzie ostatnim komendantem. Nie skorzysta z amnestii ogłaszanych przez komunistów i aż do swego aresztowania w październiku 1952 r. będzie prowadził wraz ze swoim oddziałem działania przeciwko NKWD, KBW, MO, aktywistom kolektywizacji i działaczom ORMO.


Jeden z agentów MBP o kryptonimie "Baca" tak opisywał Kazimierza Kamieńskiego "Postać zrobiła na mnie bardzo dodatnie wrażenie. Jest to mężczyzna wysokiego wzrostu, inteligentny  o miłym i szlachetnym wyglądzie, o łagodnym - i zdaje się - szczerym spojrzeniu" . "Huzar" w rozmowie z agentem tak ustosunkował się do prowadzonej przez siebie walki "Jest mi obojętne jaki kierunek polityczny będziecie reprezentować, byle tylko zasadniczym celem była walka z wrogiem i niepodległość Ojczyzny" (cytaty za: K. Krajewski, T. Łabuszewski "Kazimierz Kamieński "Huzar".
Za tą niepodległość został zamordowany w białostockim więzieniu 22 września 1953 roku.