Aktualności

12 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego


15 kwietnia br. pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 12 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)    zagospodarowania samochodów osobowych,

b)   udzielenia upoważnienia dyrektorowi Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Wysokiem Mazowieckiem do organizacji robót publicznych w imieniu powiatu wysokomazowieckiego,

c)    odwołania dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
z zajmowanego stanowiska,

d)   zaopiniowania rozbudowy z przebudową ulicy Mogilnej, Polnej i Ralkowej wraz
z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Polnej i Ralkowej w m. Ciechanowiec,

e)    zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

Zarząd powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

Zarząd powiatu rozpatrzył wnioski o udzielenie dofinansowania na organizację imprez kulturalnych następujących wnioskodawców:

- Gimnazjum w Szepietowie na dofinansowanie XII Powiatowego Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców o Puchar Starosty Wysokomazowieckiego,

- Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie na dofinansowanie konkursu „ Epoka Prymasa Tysiąclecia” - XIII Edycja,

- Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie i Urzędu Miejskiego w Czyżewie na dofinansowanie XV Dni Czyżewa,

- Gimnazjum w Szepietowie na dofinansowanie IX Powiatowego Konkursu Gimnazjalistów
„ I ja też umiem pomóc”,

- Polskiego Stowarzyszenia Patriotów „ Solidarności” na organizację Spotkania Dziękczynnego za ocalenie od pacyfikacji mieszkańców parafii Kuczyn, Klukowo, Wyszonki Kościelne w czasie II wojny światowej,

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem na dofinansowanie Święta Dziecka i Rodziny,

- Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem na dofinansowanie Dnia Łabędzia oraz Dni Kultury Chrześcijańskiej,

- Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem na dofinansowanie konkursu Szkolny Poliglota.

Zarząd powiatu rozpatrzył następujące pisma:

-  Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w sprawie włączenia się w X edycję projektu „ Poławiacze Pereł”,

- Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Łomży w sprawie dofinansowania sztandaru dla szkoły.

Zarząd powiatu zapoznał się z zestawieniem sprawozdań ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2014 roku
w szkołach ponadgimnazjalnych i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki.

Zarząd powiatu zapoznał się z „Informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2014 roku”.