Aktualności

13 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego


23 kwietnia br. pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 13 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

Zarząd powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie:

a)      zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,

b)      utworzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego,

c)       przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego,

d)      zasad reprezentacji Powiatu Wysokomazowieckiego w Związku Powiatów Województwa Podlaskiego,

Zarząd powiatu zapoznał się z Analizą z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem za 2014 rok.

Zarząd powiatu rozpatrzył wnioski o udzielenie dofinansowania na organizację imprez kulturalnych następujących wnioskodawców:

- Klubu Sportowego „MINOTAUR” na dofinansowanie VI Otwartych Mistrzostw Wysokiego Mazowieckiego Dzieci w Judo,

- Zespołu Szkół w Kuleszach Kościelnych na dofinansowanie IX Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Jana Pawła II,

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych na dofinansowanie 5 tomiku wierszy pt. „ Z życia wzięte”.