Aktualności

14 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego


29 kwietnia br. pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 14 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)      udzielenia upoważnienia dyrektorowi Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Wysokiem Mazowieckiem do organizacji robót publicznych w imieniu powiatu wysokomazowieckiego na okres 6 miesięcy dla jednej osoby bezrobotnej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wysokiem Mazowieckiem,

b)     przekazania Radzie Powiatu Wysokomazowieckiego sprawozdania finansowego za 2014 rok,

c)      powołania dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem,

d)     udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem do składania oświadczeń woli związanych
z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu,

e)      udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem do wydawania decyzji w imieniu zarządcy drogi,

f)      udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem do składania oświadczeń woli w imieniu powiatu wysokomazowieckiego jako zarządcy dróg powiatowych wynikajacych z realizacji inwestycji drogowych.