Aktualności

16 lipca 2017 roku - IX Zajazd Wysokomazowiecki


W tym roku przypada 210 rocznica utworzenia Księstwa Warszawskiego. Był to przełomowy moment w zarówno w dziejach Polski, jak i Podlasia. To właśnie w 1807 r. na mocy traktatu zawartego w Tylży, ustanowiono granicę między Księstwem Warszawskim a Cesarstwem Rosyjskim. Linia demarkacyjna przecięła tereny wchodzące w skład dzisiejszego powiatu wysokomazowieckiego na blisko 100 lat, zaś konsekwencje tego wydarzenia są dostrzegalne do dnia dzisiejszego.

Najlepszym przykładem zaszłych wówczas zmian granicy państwowej są losy Ciechanowca. Nowa „granica państwowa” przebiegała wzdłuż rzeki Nurzec, dzieląc miasto na dwie części. Lewobrzeżny Ciechanowiec  znalazł się granicach Imperium Romanowów, natomiast prawobrzeżna część miasta weszła w skład Księstwa Warszawskiego. Do dnia dzisiejszego wielu starszych mieszkańców nad nurskiego grodu używa określenia „polska” i „ruska” strona, dla odróżnienia części miejscowości leżących po obu stronach rzeki.

Chcąc uczcić ten dziejowy epizod, Muzeum Rolnictwa im. k. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, Towarzystwo Naukowe Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae oraz Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego, wróciły do organizacji cyklicznej imprezy rekonstrukcyjnej pod nazwą „Zajazd Wysokomazowiecki”, który odbędzie się 16 lipca w siedzibie Muzeum Rolnictwa na ulicy Pałacowej 5 w Ciechanowcu. Sponsorem strategicznym wydarzenia jest Polska Spółka Gazownictwa S.A. Natomiast patronami medialnymi imprezy są: Wrota Podlasia, Polskie Radio Białystok, Kurier Podlaski Głos Siemiatycz i Wysokomazowiecki24. Sponsorem głównym jest Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem

„IX Zajazd Wysokomazowiecki” będzie wspaniałą lekcją historii dla osób w każdym wieku, przybliżającą zwiedzającym losy naszego regionu sprzed ponad dwóch stuleci. W wydarzeniu weźmie udział ponad 100 rekonstruktorów z Polski i Białorusi. Całodzienny program imprezy, przewiduje pokazy musztry, kar wymierzanych żołnierzem z epoki napoleońskiej, pojedynki na pistolety i broń białą, prezentację elementów uzbrojenia, wyposażenia i umundurowania. Zwiedzający Muzeum Rolnictwa będą mogli zapoznać się z realiami życia obozowego, a nawet z pracą lekarza polowego. 

Najodważniejszych zachęcamy do spróbowania swoich sił w konkursie fechtunku. Wyłoniony w ten sposób mistrz szermierki zostanie nagrodzony bogato zdobioną szablą.

Kulminacyjnym punktem imprezy będzie rekonstrukcja bitwy. Za podstawę scenariusza tego widowiska posłużyły luźno zinterpretowane wydarzenia, które rozegrały się przed ponad dwustu laty w majątku hr. Starzeńskich.

Atrakcyjności „IX Zajazdowi Wysokomazowieckiemu doda pokaz mody z początku XIX wieku oraz występ teatru „Parabuch” z Warszawy. Artyści zaprezentują sztukę pod tytułem „Damy i Huzary”.  Spektakl odbędzie się na tle dziewiętnastowiecznego dworu hr. Potockich.

Organizatorzy zapraszają wszystkich do wzięcia udziału w „IX Zajeździe Wysokomazowieckim” i uczczeniu 210 rocznicy utworzenia Księstwa Warszawskiego.