Aktualności

16 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego


25 maja br. pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 16 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)      zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,

b)     przyjęcia treści ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

Zarząd powiatu pozytywnie zaopiniował projekty uchwały Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie:

a)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2014 rok,

b)   przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2014 rok,

c)    zatwierdzenia podziału zysku Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2014 rok,

d)    zatwierdzenia planu finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na 2015 rok,

e)    zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.