Aktualności

17,18 i 19 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego


12 czerwca br. pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 17 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)      wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na wniosek Zarząd Powiatu w Białymstoku,

b)     przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,

c)       zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,

d)     zaopiniowania rozbudowy drogi powiatowej Nr 2039B Czyżew – Ołdaki Magna Brok - gr. woj. (Żelazy Brokowo) na terenie gminy Czyżew na długości 2,358 km,

e)       zaopiniowania rozbudowy drogi powiatowej Nr 2083B Czyżew – gr. woj. (Godlewo Baćki) – gr. woj. – Klukowo na terenie gminy Czyżew i gminy Klukowo na długości 6,526 km,

Zarząd powiatu pozytywnie zaopiniował projekty uchwały Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie:

a)    utworzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego,

b)   przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego,

Zarząd powiatu rozpatrzył wnioski o dofinansowanie imprez sportowych w 2015.

 

18 czerwca br. pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 18 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)    zagospodarowania samochodu osobowego marki FORD KA w związku
z prawomocnym Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem orzekającym przepadek pojazdu na rzecz Powiatu Wysokomazowieckiego,

b)   zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

Zarząd powiatu pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie:

a)   przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji,

b)   zmian budżecie powiatu na 2015 rok.

Zarząd powiatu zapoznał się z informacją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego w powiecie wysokomazowieckim w 2014 roku.

 

24 czerwca br. pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 19 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)    udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem do organizacji robót publicznych
w imieniu powiatu wysokomazowieckiego na okres 6 miesięcy dla jednej osoby bezrobotnej
w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem,

b)   zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

Zarząd powiatu pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie zmian budżecie powiatu na 2015 rok.

Zarząd powiatu określił wysokość stypendium dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki za II półrocze roku szkolnego 2014/2015.

Zarząd powiatu rozpatrzył wnioski o udzielenie dofinansowania na organizację imprez kulturalnych i sportowych.