Aktualności

20 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego


8 lipca br. pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 20 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)    udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem do realizacji projektu „30 + w drodze do zatrudnienia(I)”,

b)   udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem, do organizacji robót publicznych w imieniu powiatu wysokomazowieckiego na okres 6 miesięcy dla jednej osoby bezrobotnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem,

c)    wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych
w Wysokiem Mazowieckiem przy ulicy 1 Maja, oznaczonych numerami geodezyjnymi 1515/17 o pow. 0,1206 ha i 1515/6 o pow. 0,2074 ha, stanowiących własność Powiatu Wysokomazowieckiego,

d)   ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe, położone w Wysokiem Mazowieckiem przy ulicy 1 Maja, oznaczone numerami geodezyjnymi 1515/17 o pow. 0,1206 ha i 1515/6 o pow. 0,2074 ha, stanowiące własność Powiatu Wysokomazowieckiego,

e)    zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

Zarząd powiatu rozpatrzył wnioski w sprawie dofinansowania organizacji imprez kulturalnych i sportowych na terenie powiatu wysokomazowieckiego.

Zarząd powiatu zapoznał się z wykazem szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest powiat wysokomazowiecki do których złożono podania na rok szkolny 2015/2016.