Aktualności

225 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja


Z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja poczty sztandarowe, władze samorządowe, przedstawiciele organizacji kombatanckich i pozarządowych, młodzież szkolna harcerze oraz mieszkańcy miasta o godz. 900 zebrali się przy obelisku AK, aby oddać hołd żołnierzom polskim poległym w latach 1941-1944 i ofiarom terroru  stalinowskiego. Przemówienie wygłosił Józef Sokolik – przewodniczący Rady Miasta Wysokie Mazowieckie. Następnie złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem Kazimierza Kamieńskiego HUZARA i jego żołnierzy. W tym szczególnym dniu o godz. 1000 w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem sprawowana była Msza Św. za Ojczyznę. Dalsza część uroczystości 3 - majowych odbywała się przy pomniku Polskiej Organizacji Wojskowej na Rynku Piłsudskiego. Po złożeniu wieńców i wiązanek kwiatów, okolicznościowe przemówienia wygłosili: Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński oraz Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie Jarosław Siekierko. Oprawę artystyczną zapewniły: zespół mażoretek prowadzących orszak, Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii PLIS w Wysokiem Mazowieckiem oraz Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem.