Aktualności

24 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego


9 września br. pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 24 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)      wyrażenia zgody dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem na przystąpienie do partnerstwa oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu,

b)     wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi nr 1737B relacji: droga powiatowa nr 1727B – Obniże – Śledzianów – Bużyski na odcinku od drogi powiatowej nr 1728B do miejscowości Bużyski o długości 2,237 km kategorii drogi powiatowej na wniosek Zarządu Powiatu Siemiatyckiego,

c)      wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi nr 1736B relacji: Tonkiele – Chrołowice – Chutkowice – Putkowice Nadolne na odcinku od drogi krajowej nr 62 do drogi powiatowej nr 1728B o długości 5,838 km kategorii drogi  powiatowej na wniosek Zarządu Powiatu Siemiatyckiego,

d)      zagospodarowania samochodu osobowego,

e)      określenia zakresu i szczegółowości materiałów niezbędnych do opracowania budżetu powiatu na 2016 rok składanych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz terminów ich przedłożenia,

f)      zaopiniowania budowy i rozbudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 671 i Nr 678 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Sokoły,

g)     zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,

h)     zaopiniowania rozbudowy drogi gminnej Nr 107681B Kamień Rupie – Dąbrowa Dzięciel w lok. 0+000 – 0+993,00 na wniosek Burmistrza Szepietowa,

i)        zaopiniowania rozbudowy drogi gminnej Nr 107683B Kamień Rupie – dr. pow. Nr 2074B w lok. 0+000 – 0+926,60 na wniosek Burmistrza Szepietowa,

 

Zarząd powiatu rozpatrzył i pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokość kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu.

 

Zarząd powiatu zapoznał się z informacją Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem dotyczącą zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wysokomazowieckim za I półrocze 2015 roku.

 

Zarząd powiatu zapoznał się ze stanowiskiem Zarządu Powiatu Siemiatyckiego wystosowanym do Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie realizacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ostrożany –Ciechanowiec.

 

Zarząd powiatu rozpatrzył wnioski stałych komisji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego: Komisji Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Rozwoju, Promocji i Finansów.

 

Zarząd powiatu przygotował zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za rok 2015.