Aktualności

25 laptopów trafiło do szkół średnich w powiecie wysokomazowieckim


11 maja Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński przekazał 25 laptopów dyrektorom zespołów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wysokomazowiecki. 

 

Laptopy zostały doposażone w niezbędne oprogramowanie, zestawy słuchawkowe oraz torby. Sprzęt został zakupiony zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem w kwocie 80.000,00 złotych na realizację umowy o powierzenie grantu nr 823/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. ,,Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego."