Aktualności

26 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego


7 października br. pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 26 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)      upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2016 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2016 roku,

b)     zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,

c)      udzielenia upoważnienia dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego
w Wysokiem Mazowieckiem do dokonywania w imieniu Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego wszelkich czynności związanych z realizacją projektu ”Mobilność kadry edukacji szkolnej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) pt.: „Otwieramy się na współpracę międzynarodową. Kurs językowy dla pracowników Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem”,

 

Zarząd powiatu rozpatrzył i pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

 

Zarząd powiatu rozpatrzył wniosek burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie w sprawie ustanowienia nagród lub wyróżnień starosty wysokomazowieckiego za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

 

Zarząd powiatu zapoznał się z informacją o działalności Domu Pomocy Społecznej
w Kozarzach za 2015 rok.

 

Zarząd powiatu zapoznał się z Informacją o sytuacji na rynku pracy powiatu wysokomazowieckiego w okresie 8 miesięcy 2015 roku.

 

Zarząd powiatu zapoznał się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014 /2015.