Aktualności

27 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego


19 października br. pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 27 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)       zaopiniowania projektu „Programu ochrony środowiska dla  Gminy Klukowo na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022” (aktualizacja),

b)     zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,

c)      zaopiniowania rozbudowy drogi gminnej Nr 107975B na odcinku przez południową część miejscowości Dmochy Mrozy,

d)     zaopiniowania rozbudowy dróg gminnych Nr 107713B i Nr 167075B w miejscowości Wojny Szuby Włościańskie.

 

Zarząd powiatu rozpatrzył i pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie:

a)       zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,

b)         zabezpieczenia środków finansowych na zadanie pn. „Integracja sieci dróg  powiatowych na terenie gminy Klukowo i Czyżew z układem komunikacyjnym Podlasia ”,

c)        zabezpieczenia środków finansowych na zadanie pn. Bezpieczna droga do Mlekovity warunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Wysokomazowieckiego- Etap II ”,

d)        wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej na realizację inwestycji drogowej gminie Ciechanowiec,

e)        wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej na realizację inwestycji drogowej gminie Czyżew,

f)           wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej na realizację inwestycji drogowej gminie Nowe Piekuty,

g)         wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej na realizację inwestycji drogowej gminie Wysokie Mazowieckie,

h)         wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej na realizację inwestycji drogowej gminie Kobylin Borzymy,

i)          wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej na realizację inwestycji drogowej gminie Kulesze Kościelne,

j)           wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej na realizację inwestycji drogowej gminie Sokoły,

k)         wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej na realizację inwestycji drogowej gminie Szepietowo,

l)          powierzenia Gminie Szepietowo zarządzania  odcinkiem drogi powiatowej nr 2070B, położonej na terenie gminy Szepietowo, stanowiącej własność Powiatu Wysokomazowieckiego,

m)      powierzenia Gminie Wysokie Mazowieckie zarządzania  odcinkiem drogi powiatowej nr 2070B, położonej na terenie gminy Wysokie Mazowieckie, stanowiącej własność Powiatu Wysokomazowieckiego,

n)        przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”,

zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i palcówkach prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki,

 

Zarząd powiatu rozpatrzył wnioski dotyczące dofinasowania imprez kulturalnych i sportowych na terenie powiatu wysokomazowieckiego.