Aktualności

28 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego


29 października br. pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 28 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

 

a)      uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie – dla terenu położonego przy ul. Kościelnej,

b)     ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego
w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2016 roku,

c)      ustalenia procedury ogłaszania naboru na członków komisji konkursowej oraz regulaminu pracy komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2016 roku,

d)     ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2016 roku,

e)      udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem do organizacji robót publicznych w imieniu powiatu wysokomazowieckiego na okres 6 miesięcy dla jednej osoby bezrobotnej w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem,

f)       wyznaczenia przedstawiciela Powiatu Wysokomazowieckiego do uczestnictwa
w pracach stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”,

g)      zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

 

Zarząd powiatu rozpatrzył pismo dyrekcji Diecezjalnego Centrum Światowych Dni Młodzieży w sprawie pomocy w zorganizowaniu wyjazdu młodzieży z diecezji Drohiczyńskiej do Krakowa w lipcu 2016 r.

 

Zarząd powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyrektora Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na stanowisko zarządu powiatu popierające potrzebę utworzenia w Ciechanowcu nocnej i świątecznej opieki lekarskiej.

 

Zarząd powiatu rozparzył wnioski Komisji Oświaty, Kultury i Sportu zgłoszone na posiedzeniu w dniu 20 października 2015 roku