Aktualności

29 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego


4 listopada br. pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 29 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)      udzielenia upoważnienia dyrektorowi Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Wysokiem Mazowieckiem, do organizacji robót publicznych w imieniu powiatu wysokomazowieckiego na okres 6 miesięcy dla jednej osoby bezrobotnej
w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Wysokiem Mazowieckiem,

b)     darowizny na rzecz Województwa Podlaskiego nieruchomości gruntowej położonej
w obrębie Stara Ruś, gmina Wysokie Mazowieckie, stanowiącej własność Powiatu Wysokomazowieckiego.

 

Zarząd powiatu rozpatrzył i pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie:

a)      określenia rodzajów świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków
i sposobu ich przyznawania,

b)      zmiany uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Wysokiem Mazowieckiem,

c)      zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

 

Zarząd powiatu zapoznał się z założeniami do budżetu powiatu na 2016 rok