Aktualności

3 Maja


Z okazji 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja poczty sztandarowe, władze samorządowe, przedstawiciele organizacji kombatanckich i pozarządowych, młodzież szkolna oraz mieszkańcy miasta o godz. 900 zebrali się przy obelisku AK, aby oddać hołd żołnierzom polskim, poległym w latach 1941-1944 i ofiarom terroru  stalinowskiego. Przemówienie wygłosił Józef Sokolik – przewodniczący Rady Miasta Wysokie Mazowieckie. Następnie złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem Kazimierza Kamieńskiego HUZARA i jego żołnierzy. O godz. 1000, w kościele pw. św. Jana Chrzciciela sprawowana była Msza Św. za Ojczyznę. Dalsza część uroczystości 3 - majowych odbywała się przy pomniku Polskiej Organizacji Wojskowej na Rynku Piłsudskiego. Po złożeniu wieńców i wiązanek kwiatów, okolicznościowe przemówienia wygłosili: Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie Jarosław Siekierko, poseł na Sejm RP Jacek Bogucki, poseł na Sejm RP Lech Kołakowski oraz Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński. Oprawę artystyczną zapewniły Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii PLIS w Wysokiem Mazowieckiem oraz Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem.