Aktualności

30 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego


10 listopada br. pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 30 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)      uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem,

b)     zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,

c)      projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami na 2016 rok,

d)     projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu na lata 2016 – 2021.

 

Zarząd powiatu rozpatrzył i pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie:

a)      delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Wysokomazowieckiego,

b)      zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2015 rok.