Aktualności

31 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego


16 listopada br. pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 31 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)      powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2016 roku,

b)     udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu do dokonywania w imieniu Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego wszelkich czynności związanych z realizacją projektu, „Rozwijamy skrzydła”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.