Aktualności

32 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego


25 listopada br. pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 32 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)      powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

b)     zaopiniowania budowy i rozbudowy dróg wojewódzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Markowszczyzna – Roszki Wodźki wraz z obejściem miejscowości Markowszczyzna, Turośń Dolna, Uhowo, Łapy, Płonka Kościelna, Roszki Wodźki,

c)      zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

 

Zarząd powiatu rozpatrzył i pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2015 rok.

 

Zarząd powiatu rozpatrzył pismo Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wysokiem Mazowieckiem w sprawie dopłaty do czesnego studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie.

 

Zarząd powiatu rozpatrzył pismo Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem  w sprawie zwiększenia dodatku motywacyjnego z tytułu wykonywania zadań koordynatora projektu „EDUTRONIX - Interactive Education Module for Mechatronics” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu ERASMUS +.

Zarząd powiatu rozpatrzył pismo z Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące realizacji w latach 2016-2020 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” mającego na celu rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w tym zakup nowości wydawniczych.

Zarząd powiatu zapoznał się z informacją o poziomie finansowania świadczeń zdrowotnych na 2016 rok przez Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
w Białymstoku w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem oraz z koncepcją rozbudowy i modernizacji budynku Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.