Aktualności

33 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego


2 grudnia br. pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 33 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)      odwołania dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem,

b)     ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem,

c)      wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej w obrębie ewidencyjnym Moczydły Stanisławowięta,

d)     unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2016 roku.

 

Zarząd powiatu pozytywnie zaopiniował przygotowane przez Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem wnioski do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia
w Białymstoku o zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia.