Aktualności

34 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego


11 grudnia br. pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 34 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)      zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,

b)     autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok,

c)       autopoprawek do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2016-2021.

 

Zarząd powiatu rozpatrzył i pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie:

a)    darowizny na rzecz Województwa Podlaskiego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Stara Ruś, gmina Wysokie Mazowieckie, stanowiącej własność Powiatu Wysokomazowieckiego,

b)   zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,

c)    zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki,

d)   zatwierdzenia planu pracy rady na rok 2016,

e)    zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok,

f)     zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na 2016 rok.

 

Zarząd powiatu zapoznał się z informacją Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o stanie środowiska na terenie powiatu wysokomazowieckiego za 2014 rok.

 

Zarząd powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Wysokomazowieckiego w 2015 roku.

 

Zarząd powiatu zapoznał się z informacją o pracy administracji Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.

 

Zarząd powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu przygotowany do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Białymstoku o zaopiniowanie nowego kierunku kształcenia – technik budownictwa.