35 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego


22 grudnia br. pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 35 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)      zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,

b)     powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem,

c)      zaopiniowania budowy przepustu przez rz. Ślina w m. Stara Ruś wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 678,

d)     zaopiniowania  rozbudowy drogi gminnej Nr 108078B we wsi Piętki – Szeligi, odc. Nr 1 w lok. 0+000 ÷ 0+395,00, odc. Nr 2 w lok. 0+000 ÷ 0+119,00.

 

Zarząd powiatu przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.