Aktualności

36 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego


30 grudnia br. pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 36 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)      uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem,

b)     powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem,

c)      udzielenia upoważnienia dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem do organizacji robót publicznych w imieniu powiatu wysokomazowieckiego na okres 6 miesięcy dla jednej osoby bezrobotnej w Centrum Kształcenia Zawodowego
w Wysokiem Mazowieckiem,

d)     zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

 

Zarząd powiatu przyznał dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wysokomazowieckiego i dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wysokiem Mazowieckiem.

Zarząd powiatu rozpatrzył pismo Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem w sprawie zwiększenia dodatku motywacyjnego z tytułu wykonywania zadań koordynatora projektu „EDUTRONIX - Interactive Education Module for Mechatronics” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu ERASMUS.

Zarząd powiatu zapoznał się z odpowiedzią Marszałka Województwa Mazowieckiego na pismo wystosowane przez starostę w sprawie remontu drogi wojewódzkiej nr 694 Nur - Ciechanowiec na terenie województwa mazowieckiego.