Aktualności

37 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego


13 stycznia br. pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 37 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)       przekazania urządzeń energetycznych wraz z dokumentacją PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Białymstoku,

b)      udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem do dokonywania w imieniu Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego wszelkich czynności związanych z realizacją projektu w ramach programu Erasmus+, pt. „Europejska praktyka wysokomazowieckiego technika”,

c)      powołania dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem,

d)      udzielenia upoważnienia dla dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu,

e)      udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem do wydawania decyzji w imieniu zarządcy drogi,

f)       udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem do składania oświadczeń woli w imieniu powiatu wysokomazowieckiego jako zarządcy dróg powiatowych,

g)     udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu do dokonywania w imieniu Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego wszelkich czynności związanych z realizacją projektu  w ramach programu Erasmus+, pt. „Atrakcyjni na europejskim rynku pracy”,

h)     udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza  w Ciechanowcu do dokonywania w imieniu Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego wszelkich czynności związanych z realizacją projektu w ramach programu Erasmus+, pt. „Międzynarodowe horyzonty dydaktyczne
w ZSOiZ w Ciechanowcu”,

i)        udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza  w Ciechanowcu do dokonywania w imieniu Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego wszelkich czynności związanych z realizacją projektu w ramach programu Erasmus+, pt. „Przyjaźń kultur i języków”,

j)        układu wykonawczego budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego na 2016 rok,

k)      wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu,

l)        reprezentacji Powiatu Wysokomazowieckiego w Związku Powiatów Województwa Podlaskiego,

m)   wyrażenia opinii dotyczącej użyczenia aktywów trwałych oraz mienia ruchomego
o wartości księgowej brutto poniżej 3 500 złotych, stanowiącego własność Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,

n)     wyrażenia zgody Szpitalowi Ogólnemu w Wysokiem Mazowieckiem na lotnicze użytkowanie działki stanowiącej własność Powiatu Wysokomazowieckiego oznaczonej nr 1995/7, położonej przy ulicy Szpitalnej w Wysokiem Mazowieckiem.

 

Zarząd powiatu rozpatrzył i pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie:

a)      wyrażenia opinii dotyczącej zbycia mienia ruchomego o wartości powyżej 3 500 zł,

b)     wyrażenia opinii dotyczącej zakupu sprzętu i aparatury medycznej oraz samochodu osobowego,

c)      wyrażenia opinii dotyczącej użyczenia aktywów trwałych oraz mienia ruchomego
o wartości księgowej brutto powyżej 3 500 złotych, stanowiącego własność lub będących
w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

Zarząd powiatu rozpatrzył pismo z Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku
w sprawie rozważenia ponownego udziału w projekcie edukacyjnym poświęconym Zbrodni Katyńskiej i bohaterom walczącym o niepodległość Polski w czasie II wojny światowej.

 

Zarząd powiatu rozpatrzył skargę mieszkańca powiatuwysokomazowieckiegona Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem w przedmiocie dofinansowania na zakup aparatów słuchowych.

 

Zarząd powiatu rozpatrztył pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Czyżewie w sprawie przyznania dodatkowo w roku szkolnym 2016/2017 2 godzin tygodniowo dla oddziału klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Czyżewie o profilu strażackim na realizację zajęć edukacyjnych w ramach przedmiotu „ Edukacja pożarnicza”.