Aktualności

4 parafie z powiatu wysokomazowieckiego z dotacjami do prac restauratorskich i budowlanych


25 czerwca w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku podpisano umowy na dofinansowanie prac restauratorskich i budowlanych  w obiektach zabytkowych województwa podlaskiego w 2019 roku. Łączna kwota dotacji pozyskanych przez Podlaskiego Konserwatora Zabytków z budżetu państwa to 2 miliony 270 tysięcy zł dla 53 podlaskich obiektów.

 

Wśród wnioskodawców, którzy otrzymali dotacje, najwięcej jest podlaskich parafii. 
- Najwięcej środków przeznaczyliśmy na zabytki sakralne, zarówno kościoły katolickie jak i cerkwie dlatego, że stanowią one najwyższy odsetek zabytków w województwie podlaskim – mówiła Podlaska Konserwator Zabytków prof. Małgorzata Dajnowicz.


Wśród beneficjentów programu są 4  parafie z powiatu wysokomazowieckiego:

1)      Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Częstochowskiej w Klukowie- remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Józefa Oblubieńca w Klukowie, I etap  - 30 000 zł.

2)      Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Doroty w Winnej Poświętnej -  konserwacja ołtarzy bocznych MB Szkaplerznej i  Krzyża Św. z kościoła pw. Św. Doroty w Winnej Poświętnej – 40 000 zł.

3)      Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława  BM w Dąbrowie Wielkiej -  remont dachu zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława BM w Dąbrowie Wielkiej, II etap – 52 000 zł.

4)      Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława BM  w Kobylinie Borzymach– remont elewacji zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława BM w Kobylinie Borzymach, II etap – 40 000 zł.

 

( op. Wrota Podlasia, fot. Małgorzata Sawicka)