Aktualności

40 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego


19 lutego br. pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 40 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)      odwołania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem,

b)     udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem do organizacji robót publicznych w imieniu powiatu wysokomazowieckiego,

c)      zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.

Zarząd powiatu rozpatrzył i pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie:

a)      zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,

b)     zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2016 - 2021,

c)      ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych Nr 2104B i 2107B,

d)     przyjęcia „Długoterminowego planu rozwoju sieci dróg powiatowych na lata 2016-2020 na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego”,

e)      wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej na realizację inwestycji drogowej gminie Wysokie Mazowieckie,

f)      wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej na realizację inwestycji drogowej gminie Kobylin Borzymy,

g)     wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej na realizację inwestycji drogowej gminie Kulesze Kościelne,

h)     wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej na realizację inwestycji drogowych gminie Sokoły,

i)       wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej na realizację inwestycji drogowej gminie Nowe Piekuty,

j)       wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej na realizację inwestycji drogowej gminie Nowe Piekuty.

 

Zarząd powiatu rozpatrzył wnioski o udzielenie dofinansowania na organizację imprez kulturalnych.

Zarząd powiatu zapoznał się z Informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2015 roku.

Zarząd powiatu zapoznał się z Analizą sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń oraz funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego na terenie powiatu wysokomazowieckiego za rok 2015.

Zarząd powiatu zapoznał się z rocznym sprawozdaniem za 2015 rok w zakresie nieruchomości i mienia ruchomego o wartości brutto powyżej 3.500 złotych.

Zarząd powiatu zapoznał się z Oceną zasobów pomocy społecznej za 2015 rok.