Aktualności

41 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji


29 lutego br. pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 41 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)      zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania przedstawicieli Powiatu Wysokomazowieckiego w stowarzyszeniu „Łomżyńskie Forum Samorządowe,

b)     zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.

Zarząd powiatu rozpatrzył i pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie:

a)      zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,

b)     zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2016 - 2021,

c)      wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej na realizację inwestycji drogowej gminie Czyżew,

d)     wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej na realizację inwestycji drogowej gminie Sokoły,

e)      wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej na realizację inwestycji drogowej gminie Nowe Piekuty,

f)      wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej na realizację inwestycji drogowych gminie Klukwo,

g)     udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na opracowanie dokumentacji,

h)     zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie
do stowarzyszenia „Łomżyńskie Forum Samorządowe”,

i)       wskazania przedstawicieli Powiatu Wysokomazowieckiego w stowarzyszeniu „Łomżyńskie Forum Samorządowe”.

 

Zarząd powiatu zapoznał się z przyjętym stanowiskiem Zarządu Powiatu Siemiatyckiego
w sprawie kontynuacji przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ostrożny – Ciechanowiec.

Zarząd powiatu wypracował stanowisko Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie projektu regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020.