Aktualności

42 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji


9 marca br. pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 42 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)  zatrudnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem,

b) udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wysokiem Mazowieckiem do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu,

c)  udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem do realizacji projektu,

d) udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem do organizacji robót publicznych w imieniu powiatu wysokomazowieckiego na okres 6 miesięcy dla jednej osoby bezrobotnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem,

e)  zaopiniowania przebudowy z rozbudową drogi gminnej Nr 107955B na odcinku Godlewo Piętaki – Siennica Klawy, km 0+000 – 1+618,66,

f)   zaopiniowania budowy drogi gminnej ulicy Norwida w Czyżewie, na odcinku od km 0+376,35 do km 0+463,93,

g)  powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych powiatu wysokomazowieckiego w 2016 roku,

h)  zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,

i)   upoważnienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków budżetowych w 2016 roku.

Zarząd powiatu zapoznał się ze stanowiskiem Wójta Gminy Dziadkowice w sprawie kontynuacji przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 690.

 Zarząd powiatu rozpatrzył pismo Dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku
w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do VIII edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”.

Zarząd powiatu wyraził zgodę naprzystąpienie do prac w kierunku dokonania darowizny na rzecz Województwa Podlaskiego - Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku części nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowym położonej przy ulicy 1 Maja 7D w Wysokiem Mazowieckiem.