Aktualności

43 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji


14 marca br. pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 43 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)    udzielenia wsparcia finansowego na realizację w 2016 roku zadań publicznych należących do powiatu wysokomazowieckiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

b)   udzielenia wsparcia finansowego na realizację w 2016 roku zadań publicznych należących do powiatu wysokomazowieckiego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

c)    unieważnienia otwartego konkursu ofert  na realizację w 2016 roku zadań publicznych należących do powiatu wysokomazowieckiego w sferze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

d)   unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych należących do powiatu wysokomazowieckiego w sferze pomocy społecznej.

 Zarząd powiatu przygotował i pozytywnie zaopiniował projekty uchwał rady powiatu
w sprawie:

a)      zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,

b)     określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2016 rok.