Aktualności

44 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji


29 marca br. pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 44 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)      ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2016 roku,

b)     wyrażenia zgody na wycięcie żywopłotu z nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 2340/1 i 2340/2 położonej w obrębie miasta Ciechanowiec, stanowiącej własność Powiatu Wysokomazowieckiego, będącej w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,

c)       przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia za 2015 rok,

d)      przekazania sprawozdania z realizacji planu finansowego Szpitala Ogólnego
w Wysokiem Mazowieckiem za 2015 rok,

e)       zaopiniowania rozbudowy drogi powiatowej Nr 2062B Jabłoń Zarzeckie – Jabłoń Kościelna od km 4+130,00 do km 5+585,90,

f)      zaopiniowania budowy drogi gminnej – przedłużenie ulicy Szkolnej w Sokołach wraz
z infrastrukturą techniczną,

g)      zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,

h)      udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem do dokonywania w imieniu Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego wszelkich czynności związanych z realizacją projektu, „Standardy europejskie w kształceniu zawodowym”.

 

Zarząd powiatu rozpatrzył wniosek mieszkańców miejscowości Żery Bystre, Żery Pilaki, Krynki Jarki i Pobikry w sprawie ujęcia w budżecie powiatu w 2016 roku wykonania dokumentacji drogi powiatowej numer 1725 Kosianka Stara - Żery Pilaki - Żery Bystre - Krynki Jarki - Pobikry na odcinku Pobikry - Krynki Jarki.

Zarząd powiatu rozpatrzył pismo PKP. S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami
w Warszawie dotyczące nieodpłatnego nabycia przez powiat działki o pow. 0,0938 ha, stanowiącej część drogi powiatowej nr 2059B o przebiegu Sokoły - Krzyżewo - Kowalewszczyzna - Waniewo.

Zarząd powiatu rozpatrzył wniosek Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Białymstoku w sprawie dokonania przez powiat darowizny na rzecz Województwa Podlaskiego - Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku części nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowym, położonej przy ulicy 1 Maja 7D w Wysokiem Mazowieckiem.

Zarząd powiatu rozpatrzył pismo Prezesa Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego z siedzibą w Bydgoszczy, z informacją o możliwości udziału powiatu w finale XX Jubileuszowej Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „ Modernizacja Roku 2015”.

Zarząd powiatu rozpatrzyłwnioski o udzielenie dofinansowania na organizację imprez kulturalnych i sportowych na terenie powiatu wysokomazowieckiego.