Aktualności

45 posiedzenie Zarzadu powiatu Wysokomaoziweckiego V kadencji


15 kwietnia br. pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 45 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)      wyrażenia opinii dotyczącej użyczenia aktywów trwałych oraz mienia ruchomego o wartości księgowej brutto poniżej 3 500,00 złotych, stanowiącego własność Szpitala Ogólnego
w Wysokiem Mazowieckiem,

b)      udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem do organizacji robót publicznych w imieniu powiatu wysokomazowieckiego na okres 6 miesięcy dla jednej osoby bezrobotnej w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem,

c)      zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,

d)     przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

Zarząd powiatu rozpatrzył i pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie:

a)           wyrażenia opinii dotyczącej użyczenia mienia ruchomego i wyposażenia, o wartości księgowej brutto powyżej 3 500,00 złotych, stanowiącego własność lub będących w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,

b)     wyrażenia opinii dotyczącej przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

c)      wyrażenia opinii dotyczącej zakupu sprzętu i aparatury medycznej,

d)     zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego w tym planu inwestycyjnego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2015 rok,

e)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2015 rok,

f)       zatwierdzenia podziału zysku Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2015 rok,

g)      zatwierdzenia planu finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na 2016 rok,

h)       darowizny na rzecz Gminy Wysokie Mazowieckie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wólka Duża i Mała oraz Miodusy Stok, gmina Wysokie Mazowieckie, stanowiącej własność Powiatu Wysokomazowieckiego.

 

Zarząd powiatu rozpatrzył wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem, w sprawie wyrażenia zgody na zezłomowanie 2 sztuk pojazdów FSO 1500 „Polonez”, które służyły jako pomoc dydaktyczna dla uczniów, oraz do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

 

Zarząd powiatu rozpatrzył pismo zBiura Realizacji Inwestycji z siedzibą w Warszawie realizującej na zlecenie PKP PLK S.A. projekt pn. „Opracowanie  dokumentacji projektowej dla projektu pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 36 na odcinku Łapy - Śniadowo - gr. województwa, rewitalizacja linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo - Łomża”, w sprawie współuczestniczenia powiatu w finansowaniu połączeń kolejowych na modernizowanych liniach kolejowych.

 

Zarząd powiatu rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Grodzisk oraz mieszkańców miejscowości Stare Sypnie, Sypnie Nowe, Krynki Borowe z gminy Grodzisk, w sprawie przebudowy drogi powiatowej Nr 1725B, na odcinku Pobikry - Krynki Jarki do granicy powiatu, oraz przebudowy drogi powiatowej Nr 1710B na odcinku Pobikry - Sypnie Nowe do granicy powiatu.

Zarząd powiatu rozpatrzył wnioski o udzielenie dofinansowania na organizację imprez kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie powiatu wysokomazowieckiego.