Aktualności

46 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego


27 kwietnia br. pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 46 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)  przekazania Radzie Powiatu Wysokomazowieckiego sprawozdania finansowego za 2015 rok,

b)   zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.

Zarząd powiatu przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie:

a)   zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok,

b)  udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

 

Zarząd powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2015 roku w placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki.

Zarząd powiatu zapoznał się z raportem Podlaskiego Kuratora Oświaty z przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej problemowej Centrum Kształcenia Praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem.

Zarząd powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności kulturalnej i sportowej, na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2015 roku.

Zarząd powiatu zapoznał się z informacją o działalności spółek wodnych na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2015 roku.